Povratak
God. 23(1984), knj. 47, br. 4-5 / glavni i odgovorni urednik Marijan Matković