Povratak
God. 23(1984), knj. 48, br. 10-11 / glavni i odgovorni urednik Marijan Matković