Povratak
God. 24(1985), knj. 49, br. 3 / glavni i odgovorni urednik Marijan Matković