Povratak
God. 24(1985), knj. 49, br. 4-5 / glavni i odgovorni urednik Marijan Matković
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
1.Modernost Ante KovačevićaAutor : Frangeš, Ivo (1920-2003) str. 637-646
2.Nova korablja čakavskih stihova Marina FraničevićaAutor : Katušić, Ivan str. 647-652
3.Mejaši ditinjstvaAutor : Franičević, Marin (1911-1990) str. 653-668
4.Četiri pripovijetkeAutor : Jeličić, Živko str. 669-730
5.BardAutor : Šoljan, Antun str. 731-789
6.GalatejaAutor : Gamulin, Grgo str. 790-798
7.Čitajući KrležuAutor : Ivančević, Radovan (1931-2004) str. 799-840
8.Visoki napon Dragojevićevih pjesamaAutor : Pavletić, Vlatko str. 841-856
9.LjubavAutor : Najman, Julija str. 857-871
10.Kuća od svjetlostiAutor : Šego, Krešimir str. 872-879
11.Zeka u zamkuAutor : Baletić, Milovan str. 880-899
12.Dane ZajcAutor : Šimundić, Mate str. 900-902
13.Gruda pepelaAutor : Zajc, Dane (1929-2005) str. 903-921
14.Jahači s grobljaAutor : Racković, Miodrag str. 922-954
15.Pusta voda AherontaAutor : Bilosnić, Tomislav Marijan str. 955-965
16.HerostratAutor : Tomaš, Stjepan str. 966-972
17.O "Robinji" Hanibala Lucića i njenom odnosu prema sijenskom dramaturškom istovrsnikuAutor : Novak, Slobodan Prosperov str. 973-983
18.Lirska snaga poetskog izrazaAutor : Vujković, Sreten str. 984-998
19.Pad pred zidomAutor : Stipčević, Augustin (1912-1999) str. 999-1075