Povratak
God. 24(1985), knj. 49, br. 6 / glavni i odgovorni urednik Marijan Matković