Povratak
God. 25(1985), knj. 50, br. 10-11 / glavni i odgovorni urednik Marijan Matković