Povratak
God. 54(2015), knj. 87, br. 1-3 (siječanj-ožujak)
#NaslovAutorstvoPredmetStr. od-do
#NaslovAutorstvoPredmetStr. od-do
1.Danijel Dragojević ili prema himnici cvrkuta / Zvonimir MrkonjićAutor : Mrkonjić, Zvonimir Dragojević, Danijel
821.163.42-1.09 – Hrvatsko pjesništvo: studije i kritike
2.Školj / Milan MirićAutor : Mirić, Milan 821.163.42-1 – Hrvatsko pjesništvo
3.Granični slučaj / Pavao PavličićAutor : Pavličić, Pavao 821.163.42-32 – Hrvatska pripovijetka
4.Dom blaženog djeteta : Krešimir, sursum corda / Mirko MarjanovićAutor : Marjanović, Mirko 821.163.42-31 – Hrvatski roman
5.Lovac / Stanislava Nikolić ArasAutor : Nikolić Aras, Stanislava 821.163.42-32 – Hrvatska pripovijetka
6.Pjesme 1916. / Edith SödergranAutor : Soedergran, Edith 821.113.6-1 – Švedsko pjesništvo
7.Arka / Sead BegovićAutor : Begović, Sead 821.163.42-1 – Hrvatsko pjesništvo
8.Eksplozija smijeha - implozija vica / Josip UžarevićAutor : Užarević, Josip 82.0 – Književna teorija
9.<"> Isprekidano" i "kontinuirano" u ljubavno-erotskim narativima Ljudmile Petruševske (Po putu boga Erosa / Po doroge boga Erosa) / Živa BenčićAutor : Benčić, Živa 82.0 – Književna teorija • 821.161.1.09 – Ruska književnost: studije i kritike
10.Nakon eksplozije : (Na primjeru knjige Ljudmile Ulicke Djetinjstvo 45-53: a sutra će biti sreća) / Jasmina VojvodićAutor : Vojvodić, Jasmina 821.161.1.09 – Ruska književnost: studije i kritike
11.Svjetlucanje kome / Slobodan ŠnajderAutor : Šnajder, Slobodan 821.163.42-2 – Hrvatska dramska književnost
12.Epifanija i melankolija prisjećanja na dane i godine kada je (po)tonula Europa : o knjigama Proust u Veneciji, Matoš u Mlecima i Hotel u oblacima Milane Vuković Runjić / Delimir RešickiAutor : Rešicki, Delimir Vuković-Runjić, Milana
821.163.42-31.09 – Hrvatski roman: studije i kritike
13.Književna kronika / Strahimir PrimoracAutor : Primorac, Strahimir 821.163.42.09 – Hrvatska književnost: studije i kritike
14.Kazališna kronika / Mira MuhoberacAutor : Muhoberac, Mira 792 – Kazalište
15.Likovna kronika / Ivica ŽupanAutor : Župan, Ivica 72/76(064) – Likovne umjetnosti: izložbe