Povratak
God. 55(2016), knj. 78[88!], br. 1-3 (siječanj-ožujak)
#NaslovAutorstvoPredmetStr. od-do
#NaslovAutorstvoPredmetStr. od-do
1.Pamćenje Vukovara : ratna trauma u hrvatskoj književnosti i umjetnosti na prijelazu 20. i 21. stoljeća / Dubravka Oraić TolićAutor : Oraić Tolić, Dubravka 821.163.42.09 – Hrvatska književnost: studije i kritike
2.Trideseto pjevanje / Dante Alighieri ; preveo Mirko TomasovićAutor : Dante Alighieri (1265-1321)
3.Sam i žaloban / J. V. FoixAutor : Foix, Josep Vicenç (1893-1987) 821.134.1 – Katalonska književnost
4.Avangardist s patinom pasatizma : sonetna parcela J. V. Foixa / Tonko MaroevićAutor : Maroević, Tonko 821.134.1 – Katalonska književnost
5.Osam pjesama / Dafydd ap GwilymAutor : Gwilym, Dafydd ap
6.Dafydd ap Gwilym : (Bilješka o piscu) / Luko PaljetakAutor : Paljetak, Luko
7.Redci što prečesto idu na početak / Erri De Luca ; s talijanskog izvornika preveo Tvrtko KlarićAutor : De Luca, Erri 821.131.1-1 – Talijansko pjesništvo
8.Poetskim stazama neodoljivog pripovjedača i prevoditelja / Tvrtko KlarićAutor : Klarić, Tvrtko 821.131.1-1.09 – Talijansko pjesništvo: studije i kritike
9.Krajobrazi / Dubravko DetoniAutor : Detoni, Dubravko 821.163.42-32 – Hrvatska pripovijetka
10.<[> Tri pripovijetke] / Stanislava Nikolić ArasAutor : Nikolić Aras, Stanislava 821.163.42-32 – Hrvatska pripovijetka
11.Ako je i bilo vruće, mislili smo da je ljeto / Miroslav MićanovićAutor : Mićanović, Miroslav 821.163.42-32 – Hrvatska pripovijetka
12.Ivo Andrić i Zagreb "Bestia Zagrabiensis" i "Gospođa Croatie" / Krešimir NemecAutor : Nemec, Krešimir 821.163.42.09 – Hrvatska književnost: studije i kritike
13.Recepcija opusa Paula Bourgeta u Hrvatskoj / Sanja Šoštarić, Cvijeta PavlovićAutor : Šoštarić, Sanja
Suradnik : Pavlović, Cvijeta
821.133.1.09 – Francuska književnost: studije i kritike
14.Duša u doba tehno-bestijarija : posthumanizam i životinja / Žarko PaićAutor : Paić, Žarko Kafka, Franz (1883-1924)
1 – FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA
15.Epitafska praksa na hrvatskome području / Stipe BoticaAutor : Botica, Stipe 82-193.6 – Epitafi
16.Brutalno cvijeće / Milko ValentAutor : Valent, Milko 821.163.42-2 – Hrvatska dramska književnost
17.Na otvorenom kraju - stare riječi ili pouka o budnosti / Zvonimir MrkonjićAutor : Mrkonjić, Zvonimir Petrak, Nikica
821.163.42-1.09 – Hrvatsko pjesništvo: studije i kritike
18.Vesna Biga : egzistencija i terapija pogledom / Branko MalešAutor : Maleš, Branko Biga, Vesna
821.163.42-1.09 – Hrvatsko pjesništvo: studije i kritike
19.Književna kronika / Strahimir PrimoracAutor : Primorac, Strahimir 821.163.42.09 – Hrvatska književnost: studije i kritike
20.Kazališna kronika / Mira MuhoberacAutor : Muhoberac, Mira 792 – Kazalište
21.Likovna kronika / Ivica ŽupanAutor : Župan, Ivica 72/76(064) – Likovne umjetnosti: izložbe