Povratak
God. 56(2017), knj. 89, br. 7-9 (srpanj-rujan)
#NaslovAutorstvoPredmetStr. od-do
#NaslovAutorstvoPredmetStr. od-do
1.Pogledi na postmodernu / Viktor ŽmegačAutor : Žmegač, Viktor (1929) 821.163.42-4 – Hrvatski esej
2.Galateo iliti o ponašanju / Giovanni Della Casa ; preveo s talijanskoga i komentirao Mate MarasAutor : Della Casa, Giovanni 395 – Pravila ponašanja • 821.131.1-9 – Talijanska književnost: ostale vrste
3.Skulpture od asfalta / Milko ValentAutor : Valent, Milko 821.163.42-1 – Hrvatsko pjesništvo
4.Kazališna kronika / Mira MuhoberacAutor : Muhoberac, Mira 792 – Kazalište
5.Likovna kronika / Ivica ŽupanAutor : Župan, Ivica 72/76(064) – Likovne umjetnosti: izložbe
6.Prazor i prizor / Drago ŠtambukAutor : Štambuk, Drago 821.163.42-16 – Hrvatsko pjesništvo: pjesma u prozi • 821.163.42-32 – Hrvatska pripovijetka
7.Smrt nikad nije kao : (pjesme) / Claude Ber ; prijevod s francuskoga Dragutin DumančićAutor : Ber, Claude 821.133.1-1 – Francusko pjesništvo
8.Interludij / W. H. Auden ; s engleskoga preveo Marko GrčićAutor : Auden, W. H. 821.111-1 – Englesko pjesništvo
9.W. H. Auden: Pjesništvo i istina / Marko GrčićAutor : Grčić, Marko 821.111-1.09 – Englesko pjesništvo: studije i kritike
10.Crno i crveno : tri suvremena kubanska autora / Sergio Chaple ; sa španjolskog prevela Željka LovrenčićAutor : Chaple, Sergio 821.134.2(729.1) – Kubanska književnost
11.Vino marke La Rioja : [tri suvremena kubanska autora] / Yonnier Torres Rodríguez ; sa španjolskog prevela Željka LovrenčićAutor : Rodriguez, Yonnier Torres 821.134.2(729.1) – Kubanska književnost
12.Dozvola za let helikoptera : [tri suvremena kubanska autora] / José Miguel Sánchez Gómez ; sa španjolskoga prevela Željka LovrenčićAutor : Sanchez Gomez, Jose Miguel 821.134.2(729.1) – Kubanska književnost
13.Frižider / Maša KolanovićAutor : Kolanović, Maša 821.163.42-32 – Hrvatska pripovijetka
14.Spara / Ivan AralicaAutor : Aralica, Ivan (1930) 821.163.42-32 – Hrvatska pripovijetka
15.Srednjoeuropski kontekst kajkavske barokne propovijedi / Franjo PajurAutor : Pajur, Franjo 27-287 – Propovijedi • 821.163.42'282.09 – Hrvatska dijalektalna književnost: studije i kritike
16.Što i zašto čitam? : dnevnik intimnog čitanja / Anja Šovagović DespotAutor : Šovagović Despot, Anja 028 – Čitanje • 821.163.42-9 – Hrvatska književnost: ostale vrste
17.Otok sreće / Yves Alexandre TripkovićAutor : Tripković, Yves-Alexandre 821.163.42-2 – Hrvatska dramska književnost
18.Što je ostalo od Kierkegaarda? A od nas? : Žarko Paić, Sfere egzistencije - tri studije o Kierkegaardu, Matica hrvatska, Biblioteka Parnas, Zagreb, 2017. / Delimir RešickiAutor : Rešicki, Delimir Kierkegaard, Soren
1-05 – Filozofi
19.Književna kronika / Strahimir PrimoracAutor : Primorac, Strahimir 821.163.42.0 – Hrvatska književnost: teorija