Povratak
Br. 167(2013) = god. 52 / glavni urednik Davorin Rudolf
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
1.Odgovornost luke nautičkog turizma iz ugovora o vezu i osiguranje / Adriana Vincenca PadovanAutor : Padovan, Adriana Vincenca 347.79 – Pomorsko pravo. Plovidbeni zakoni • 347.763 • 368:656.6 – Pomorsko osiguranjestr. 1-35
2.Polje primjene Roterdamskih pravila - unimodalni i multimodalni aspekti / Vesna Skorupan WolffAutor : Skorupan Wolff, Vesna 347.4 – Ugovori. Ugovorne odgovornosti • 347.795 – Plovidba preko oceana i na unutarnjim vodenim putovima. Tovarni list.str. 37-79
3.Article 47(2) of the Rotterdam Rules : solution of old problems or a new confusion? / Časlav PejovićAutor : Pejović, Časlav 347.4 – Ugovori. Ugovorne odgovornosti • 347.795 – Plovidba preko oceana i na unutarnjim vodenim putovima. Tovarni list.str. 81-103
4.Rotterdamska pravila - novi pokušaj međunarodnopravnog uređenja odgovornosti za pomorski prijevoz stvari i s njime povezanih drugih grana transporta / Borislav IvoševićAutor : Ivošević, Borislav 341 – Međunarodno pravo • 347.4 – Ugovori. Ugovorne odgovornosti • 347.795 – Plovidba preko oceana i na unutarnjim vodenim putovima. Tovarni list.str. 105-148
5.From difference to convergence : a comparative analysis of the development of the legal protection of the underwater cultural heritage in China and the 2001 convention / Lina Liu ; Shuguang LiuAutor : Liu, Lina
Suradnik : Liu, Shuguang
347.79 – Pomorsko pravo. Plovidbeni zakoni • 7.025 – Zaštita umjetničke baštinestr. 149-165
6.O (ne)nadležnosti suda i upravnog tijela / Jakob Nakić ; Loris RakAutor : Nakić, Jakob
Suradnik : Rak, Loris
341.221.2 – Unutarnje vode, jezera kao teritorij. More, morski teritorij. Teritorijalne vode • 347.79 – Pomorsko pravo. Plovidbeni zakoni • 347.79:351.77 – Pomorsko dobro • 347.97/.99 – Sudstvostr. 167-181
7.Odgovornost željezničkog prijevoznika za smrt i tjelesne ozljede putnika nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju / Mara BarunAutor : Barun, Mara 368 – osiguranje • 656.614.2 • 656.2str. 183-202
8.Odgovornost za štetu nanesenu uporabom autodizalice - osigurateljni aspekti (Vrhovni sud Republike Hrvatske, presuda i rješenje broj: Revt 121/07-2 od 19.11. 2008.) : [prikaz] / Vesna Skorupan WolffAutor : Skorupan Wolff, Vesna 368 – osiguranje • 340.132.6 – Tumačenje i primjena pravastr. 203-206
9.Rizik slučajnih šteta snosi sam oštećenik (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, presuda broj: Pž 370/2004-3 od 23. 8. 2006.) : [prikaz] / Vesna Skorupan WolffAutor : Skorupan Wolff, Vesna Trgovački sud(Zagreb)
340.132.6 – Tumačenje i primjena prava • 368:656.6 – Pomorsko osiguranje
str. 207-214
10.Oblik ugovora o podzakupu broda i pisana suglasnost zakupodavatelja za davanje broda u podzakup (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, presuda broj: Pž-2410/06 od 18. 2. 2009.) : [prikaz] / Vesna Skorupan WolffAutor : Skorupan Wolff, Vesna Trgovački sud(Zagreb)
347.79 – Pomorsko pravo. Plovidbeni zakoni • 340.132.6 – Tumačenje i primjena prava
str. 215-219
11.Agencijski posao - prikriveni (Vrhovni sud Republike Hrvatske, rješenje broj: Revt 52/09-2 od 23. 6. 2010.) : [prikaz] / Vesna Skorupan WolffAutor : Skorupan Wolff, Vesna Vrhovni sud
340.132.6 – Tumačenje i primjena prava • 658.788.5 – Prijevoz robe
str. 220-223
12.Stvarna nadležnost za suđenje u postupku za naknadu štete zbog tjelesne ozljede koju je pretrpio radnik brodara (Vrhovni sud Republike Hrvatske, rješenje broj: Gr-577/1999-2 od 19. 9. 2001.) : [prikaz] / Vesna Skorupan WolffAutor : Skorupan Wolff, Vesna Vrhovni sud
347.79 – Pomorsko pravo. Plovidbeni zakoni • 340.132.6 – Tumačenje i primjena prava
str. 224-225
13.Jedan propust u plaćanju vozarine daje pravo brodaru na raskid brodarskog ugovora na vrijeme i naknadu štete (The High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court (sudac: Flaux), Kuwait Rocks Co ("Naručitelj") v. AMN Bulkcarriers ("Brodar"), the "Astra", travanj, 2013.) : [prikaz] / Zoran TasićAutor : Tasić, Zoran 347.79 – Pomorsko pravo. Plovidbeni zakoni • 340.132.6 – Tumačenje i primjena pravastr. 227-230
14.Adriana Vincenca Padovan, Uloga pomorskog osiguranja u zaštiti morskog okoliša od onečišćenja s brodova, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Jadranski zavod, Zagreb, 2012. : [prikaz] / Nikoleta RadionovAutor : Radionov, Nikoleta Padovan, Adriana Vincenca
349.6 – ekološko pravo • 504.42 • 368:656.6 – Pomorsko osiguranje
str. 231-235
15.Ivo Grabovac; Slobodan Kaštela, Međunarodni i nacionalni izvori hrvatskoga prometnog prava, Odabrana poglavlja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb i Književni krug, Split, 2013. : [prikaz] / Jasenko MarinAutor : Marin, Jasenko Kaštela, Slobodan  • Grabovac, Ivo
347.763
str. 236-238