Povratak
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu : 1951; uredio Srećko Zuglia