Povratak
Nova upravno-teritorijalna organizacija Hrvatske : okrugli stol održan 6. ožujka 2015. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
#SadržajAutorstvoUDK
#SadržajAutorstvoUDK
1.Otvaranje Okruglog stola / Davor Krapac, Zvonko KusićAutor : Krapac, Davor 352 • 354 • 353 • 352.075.1 – Gradska i općinska uprava
2.Teritorijalna organizacija Hrvatske: prema novom uređenju : [uvodno izlaganje] / Ivan KoprićAutor : Koprić, Ivan 352 • 354 • 353 • 352.071.6 – Lokalna uprava: decentralizacija • 352.075.1 – Gradska i općinska uprava
3.Urbani sustav kao osnova nove upravno-teritorijalne podjele Hrvatske : [uvodno izlaganje] / Aleksandar Toskić, Dražen NjegačAutor : Toskić, Aleksandar 354 • 352.075.1 – Gradska i općinska uprava
4.Ekonomske odrednice nove teritorijalne podjele Hrvatske : [uvodno izlaganje] / Mladen VedrišAutor : Vedriš, Mladen 354 • 332 – Regionalna ekonomika. Teritorijalna ekonomika. Zemljišna ekonomika, ekonomika korištenja zemljišta. Ekonomika stanovanja
5.Ljudi, ekonomija i teritorijalni ustroj : [uvodno izlaganje] / Josip JambračAutor : Jambrač, Josip 354 • 332 – Regionalna ekonomika. Teritorijalna ekonomika. Zemljišna ekonomika, ekonomika korištenja zemljišta. Ekonomika stanovanja
6.Regionalni razvoj i županije u Hrvatskoj : [uvodno izlaganje] / Vedran ĐulabićAutor : Đulabić, Vedran 353 • 353.2 – Županije
7.[Rasprava] / Zoran Radman, Mihovil ŠkaricaAutor : Radman, Zoran 354
8.Nova uloga i teritorijalna organizacija hrvatske lokalne i regionalne uprave i samouprave : [rasprava] / Vidoje VujićAutor : Vujić, Vidoje 352 • 353
9.Promjena teritorijalne organizacije na lokalnoj razini : [rasprava] / Jasmina OsmankovićAutor : Osmanković, Jasmina 352
10.Zatvaranje Okruglog stola / Ivan Koprić, Jakša BarbićAutor : Koprić, Ivan 354