Povratak
Zaštita intelektualnog vlasništva : okrugli stol održan 18. ožujka 2016. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
1.Zaštita intelektualnog vlasništva u istraživačkom i inovacijskom sveučilišnom ekosustavuAutor : Budin, Leo (1937) str. 100-104
2.O zaštiti autorskih u izvodilačkih prava u glazbenoj industrijiAutor : Juranić, Zoran 78(497.5) – Hrvatska glazbastr. 105-107
3.O patentiranju u HrvatskojAutor : Šunjić, Vitomir str. 108-120
4.Struktura i karakteristike inovacijskog sustava u HrvatskojAutor : Žinić, Mladen str. 121-131
5.Akademsko poduzetništvo na Sveučilištu u ZagrebuAutor : Šimpraga, Miljenko 001.894 – Patenti • 001.895 – Inovacije • 378.4 – Sveučilišta • 65.016 – Poduzetništvostr. 132-137
6.[Rasprava]Autor : Gliha, Igor
Suradnik : Petrović, Ivan informatičar  • Suradnik : Kincl, Branko  • Suradnik : Vukmir, Mladen  • Suradnik : Verbanac, Donatella  • Suradnik : Dragun, Tihomir  • Suradnik : Kuterovac, Ljiljana
72(497.5) – Hrvatska arhitekturastr. 138-173
7.Zatvaranje Okruglog stolaAutor : Barbić, Jakša (1936-) Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti(Zagreb)str. 177-179
8.Otvaranje Okruglog stolaAutor : Barbić, Jakša (1936-)
Suradnik : Boras, Damir
34(063) – Pravo: stručni skupovistr. 13-16
9.Pregled hrvatskog autorskopravnog poretkaAutor : Gliha, Igor str. 19-51
10.Pravna zaštita prava industrijskog vlasništvaAutor : Matanovac Vučković, Romana str. 53-93
11.Arhitektura je izraz kultureAutor : Neidhardt, Velimir 72(497.5) – Hrvatska arhitekturastr. 97-99