Povratak
Sv. 2(1972) : Labinska republika 1921. godine : zbornik radova / urednici Vladislav Brajković i Vjekoslav Bratulić
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
1.PredgovorAutor : Bratulić, Vjekoslav str. VII-IX
2.Labinska republikaAutor : Čulinović, Ferdo str. 1-22
3.Materijalni uvjeti života i stanovništvo Labinštine (XIX stoljeće)Autor : Erceg, Ivan (1919-2017) str. 23-33
4.Prva radnička društva u IstriAutor : Crnobori, Tone str. 35-56
5.O štrajkovima labinskih rudara do prvoga svjetskoga rataAutor : Despot, Miroslava (1912-1995) str. 57-80
6.Giuseppina Martinuzzi, labinska revolucionarkaAutor : Kopitar-Cetina, Marija str. 81-108
7.Zabilješke o djelu i vremenu Giuseppine MartinuzziAutor : Sala, Teodoro str. 109-117
8.O vezama i suradnji između istarskih i sjevernohrvatskih grafičkih radnika do prvoga svjetskoga rataAutor : Oštrić, Vlado str. 119-143
9.Političke stranke u IstriAutor : Bratulić, Vjekoslav str. 155-190
10.Ekonomski i socijalni odnosi u Istri 1918-1923Autor : Medarić, Jura str. 191-208
11.Stanje u poljoprivredi Istre 1918-1923. godineAutor : Legović, Marko str. 209-221
12.Revolucionarno gibanje v Julijski krajini v letih 1920. in 1921.Autor : Kacin-Wohinz, Milica (1930-) str. 223-248
13.Pokret zauzimanja tvornica u Italiji i "Labinska republika"Autor : Scotti, Giacomo
Suradnik : Giuricin, Luciano
str. 249-277
14.Giovanni PippanAutor : Scotti, Giacomo
Suradnik : Giuricin, Luciano
str. 279-285
15.Proces protiv labinskih rudara pred Okružnim sudom u Puli od 16. studenog do 3. prosinca 1921.Autor : Jelinčić, Jakov (1938-) str. 287-314
16.Antifašistička obrana Proštine 1921. godineAutor : Bertoša, Miroslav (1938-) str. 315-347
17.Događaj u proštini 1921. godineAutor : Buršić, Herman str. 349-361
18.Saopćenje o našim ljudima iz Istre i Hrvatskog primorja - učesnicima Oktobarske revolucijeAutor : Demarin, Josip str. 363-382
19.Pojava radničkih Sovjeta između revolucije i kontrarevolucije u "crvenom bijeniju"Autor : Collotti, Enzo str. 383-394
20.Labinska republika i talijanski revolucionarni pokretAutor : Colombo, Cesare str. 395-402
21.Radnički pokret Jugoslavije i Labinska republikaĐukić, Branko str. 403-410