Povratak
Sv. 11(2011) / glavni i odgovorni urednik Miroslav Bertoša ; [prevoditeljica sažetaka na engleski jezik Gorka Radočaj]
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
1.Prilog biografiji Gábora de Bellusa Barossa (Pružina, 1848. - Budimpešta, 1892.)Autor : Spicijarić, Nina Baross de Bellus, Gabor
929 • 32-05 – Političari • 94(497.5)"1867/1918" – Hrvatska povijest: kao dio Austro-Ugarske Monarhije
str. 7-19
2.Osnivanje grčko-pravoslavne parohije sv. Spiridona u Peroju 1784.Autor : Štoković, Alojz 271.2-05 – Pravoslavnistr. 21-37
3.Nekadašnja Rijeka i Riječani, s osvrtom na Korespondenciju Rački - StrossmayerAutor : Polić, Maja Strossmayer, Josip Juraj
94(497.5Rijeka) – Povijest Rijeke
str. 39-71
4.Problem tuberkuloze u istarskim novinama u razdoblju 1919. - 1940. godineAutor : Radošević, Milan 070.1 – Novine • 616-002.5 – Tuberkulozastr. 73-94
5.Pogled na revolucionarnu spomeničku baštinuAutor : Lencović-Milošević, Hana 321.74 – Socijalizam • 7.01::111.852 – Estetika umjetnosti • 725.94 – Spomenicistr. 95-109
6.Istrijani vs. Istrani: dihotomizacija nominalnih i virtualnih identiteta u procesu političke mobilizacije periferijeAutor : Blagonić, Sandi 323.1 – Nacionalni pokretistr. 111-137
7.Marina Vicelja-Matijašić, Istra i Bizant: neki povijesno - ikonografski aspekti u interpretaciji umjetnosti 6. stoljeća u Istri, Ogranak Matice hrvatske Rijeka, Rijeka, 2007.Autor : Lencović-Milošević, Hana str. 141-146
8.Doimo Frangipane, Raccontare Joannis. Luoghi e storia di una comunita, Ajello, 2004Autor : Spicijarić, Nina str. 147-150
9.Glagoljica - osebujna odrednica hrvatskoga kulturnoga i nacionalnoga identiteta (Anica Nazor, Knjiga o hrvatskoj glagoljici, "Ja slovo znajući govorim...", Erasmus naklada, Zagreb, 2008.)Autor : Crnić, Mirjana str. 151-154
10.Az', buky, vede...slova na dar. Slova na dar Branku Fučiću (uredio Josip Bratulić, EX LIBRIS, Zagreb 2009.)Autor : Crnić, Mirjana str. 155-158
11.Dometi posvećeni Darku Dekoviću (Dometi, znastveno-kulturna smotra Matice hrvatske, Ogranka u Rijeci, XVIII, broj 1-2, 2008.)Autor : Crnić, Mirjana str. 159-162
12.Boris Perić & Tomislav Pletenac, Fantastična bića Istre i Kvarnera, izd. Vuković i Runjić, Zagreb, 2008Autor : Lencović-Milošević, Hana str. 163-166
13.Maja Polić, Trsatska čitaonica od početka do 1918., Rijeka, 2009.Autor : Radošević, Milan str. 167-170
14.Stipan Trogrlić, Odnosi Katoličke crkve u Istri i jugoslavenske državne vlasti 1945.-1954., Pazin, 2008.Autor : Radošević, Milan str. 171-175
15. villaggio Giuliano-Dalmata di Roma (1947-2003). Cronaca e storia di uomini e fatti. Znanstveni skup, Rim, 19. XII. 2003. i knjiga, Rim, XII. 2003.Autor : Spicijarić, Nina str. 176-179
16.Nedjeljko Fabrio u časopisu Most/The Bridge, 1-2/2008.Autor : Spicijarić, Nina str. 180-184
17.Pavlo Ružić, Ruralni turizam, Poreč, 2009.Autor : Stepinac-Fabijanić, Tihomira str. 185-188
18.Mošćenički zbornik, god. 5, br. 5, 2008.Autor : Stepinac-Fabijanić, Tihomira str. 189-197