Povratak
Putovima kanonizacije : zbornik radova o Marinu Držiću 1508.-2008.
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Pjesanca Marinu Držiću u pomoćVetranović Čavčić, Mavro 9 – 12
2.Marin DržićĐurđević, Ignjat (1675-1737) 13 – 16
3.Marin DržićCrijević, Serafin Marija 17 – 19
4.Marin DržićSlade, Sebastijan 20 – 20
5.Marin DržićAppendini, Franjo Marija (1768-1837) 21 – 21
6.Skup Marina Držića prema Plautovoj AulularijiŠrepel, Milivoj 22 – 62
7.Plautova Aulularia u južnoslavenskoj preradbi iz polovine XVI. stoljećaJagić, Vatroslav (1838-1923) 63 – 80
8.Pjerin Marina DržićaBudmani, Pero 81 – 103
9.Književni rad Marina DržićaRešetar, Milan 104 – 137
10.Držićev PlakirSkok, Petar 138 – 162
11.Marin DržićKombol, Mihovil 163 – 180
12.O Marinu DržićuKrleža, Miroslav 183
13.Marin DržićGavella, Branko 184 – 190
14.O preradbi Dunda MarojaFotez, Marko (1915-1976) 191 – 208
15.O liku PometaJeličić, Živko 209 – 219
16.Siena u životu i djelu Marina DržićaKošuta, Leo 220 – 262
17.Pravi i obrnuti svijet u Držićevu Dundu MarojuKošuta, Leo 263 – 306
18.Euripidov utjecaj na Držića i BunićaMajetić, Miljenko 307 – 323
19.Gradska pučka pjesma u komedijama Marina DržićaSlamnig, Ivan 324 – 330
20.Pristup Marinu Držiću s ove obaleSlamnig, Ivan 331 – 341
21.Umeci petrarkističke lirike u komedijama Marina DržićaPetrović, Svetozar (1931) 342 – 351
22.O Držićevu pokušaju prevrata u DubrovnikuRatković, Milan 352 – 358
23.Mande i ArkulinŠvelec, Franjo (1916-2001) 359 – 391
24.Marin Držić i kazališni život renesansnog DubrovnikaForetić, Miljenko (1939-2003) 392 – 408
25.Boccacciova novela VIII-10 i Držićev Dundo MarojeKolumbić, Nikica 409 – 430
26.Jezični elementi Držićeva Dunda MarojaMoguš, Milan (1927-) 443
27.O Držićevoj teatralnostiMrkonjić, Zvonimir (1938) 444 – 471
28.Pjesnik urotnikPupačić, Josip (1928-1971) 472 – 511
29.Šekspirske teme u djelu Marina DržićaTorbarina, Josip 512 – 519
30.Razina upotrebe stiha u Držićevu GrižuliPavličić, Pavao (1946-) 520 – 527
31.Pozornice Držićevih igaraFisković, Cvito (1908-1996) 528 – 541
32.Dundo MarojeČale, Frano (1927-1993) 542 – 554
33.HekubaČale, Frano (1927-1993) 555 – 577
34.Kombolove kazališne adaptacije i nadopuneTomasović, Mirko (1938) 578 – 605
35.Scenski jezik Marina Držića i kazališna baština u DubrovnikuVončina, Josip (1932-2010) 606 – 619
36.Topologija scenskog vremena ili tko je vlasnik Talijina zrcalaNovak, Slobodan Prosperov (1951) 620 – 632
37.Marin Držić u SieniBogišić, Rafo 633 – 661
38.O Držićevu jeziku pedeset godina nakon RešetaraKatičić, Radoslav (1930-2019) 662 – 672
39.O dijakronijskom aspektu strukture Venere i AdonaHraste, Katarina 673 – 687
40.Antipetrarkizam Marina Držića suprotiv ljudima nahvaoHusić, Snježana 688 – 703
41.Likovi u Držićevim plautovskim komedijama i renesansni sustav komičkih tipovaSenker, Boris (5.11.1947.) 704 – 718
42.Dubrovački mementoHajdarhodžić, Izet 719 – 727
43.Stanac u svjetlu sunca Ivanjske noćiPaljetak, Luko (1943) 728 – 746
44.Jedan Držićev TurčinDukić, Davor 747 – 748
45.Ljubavna lirika Marina DržićaBogdan, Tomislav 749 – 753
46.Ipak nije na odmet sve čuti"Kunčević, Lovro 754 – 784
47.O nekim aspektima Držićeve tragičke dramaturgijeRafolt, Leo 785 – 803
48.Autentični stanovnici Držićeva Njarnas-gradaStojan, Slavica 804 – 818
49.Držić i MachiavelliTatarin, Milovan 819 – 838
50.Pomet - Greenblattov Jago? Samooblikovanje, improvizacija moći i kulturna tjeskoba u Držićevu Dundu MarojuČale Feldman, Lada 839 – 853
51.Otkrivena prva izdanja Držićevih djela u MilanuStipčević, Ennio (1959-) 854 – 859
52.Dva kratka priloga o Marinu DržićuKravar, Zoran 860 – 865
53.Držićeva firentinska urotnička epizoda: dio plana Bobaljevićeva klana da razvlasti Gundulićev klanVekarić, Nenad 866 – 873