Povratak
Br. 167(2013) = god. 52 : Poredbeno pomorsko pravo
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Odgovornost luke nautičkog turizma iz ugovora o vezu i osiguranjePadovan, Adriana Vincenca Pomorsko pravo • Prometno pravo • Pomorsko osiguranje1 – 35
2.Polje primjene Roterdamskih pravila - unimodalni i multimodalni aspektiSkorupan Wolff, Vesna Pomorsko prijevozno pravo • Pravni sporazumi37 – 79
3.Article 47(2) of the Rotterdam Rules: Solution of old problems or a new confusion?Pejović, Časlav Pomorsko prijevozno pravo • Pravni sporazumi81 – 103
4.Rotterdamska pravila - novi pokušaj međunarodnopravnog uređenja odgovornosti za pomorski prijevoz stvari i s njime povezanih drugih grana transportaIvošević, Borislav Međunarodno pravo • Pomorsko prijevozno pravo • Pravni sporazumi105 – 148
5.From difference to convergence: A comparative analysis of the development of the legal protection of the underwater cultural heritage in China and the 2001 conventionLiu, Lina
Liu, Shuguang
Pomorsko pravo • Zaštita umjetničke baštine • Kulturna baština149 – 165
6.O (ne)nadležnosti suda i upravnog tijelaNakić, Jakob
Rak, Loris
Sudstvo • Pomorsko pravo • Teritorijalne vode • Pomorsko dobro167 – 181
7.Odgovornost željezničkog prijevoznika za smrt i tjelesne ozljede putnika nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku unijuBarun, Mara Željeznički promet • Osiguranje • Pomorski putnički promet183 – 202
8.Odgovornost za štetu nanesenu uporabom autodizalice - osigurateljni aspekti (Vrhovni sud Republike Hrvatske, presuda i rješenje broj: Revt 121/07-2 od 19.11. 2008.)Skorupan Wolff, Vesna Sudska praksa • Osiguranje • Sudske presude i odluke203 – 206
9.Rizik slučajnih šteta snosi sam oštećenik (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, presuda broj: Pž 370/2004-3 od 23. 8. 2006.)Skorupan Wolff, Vesna Trgovački sud(Zagreb)
Sudska praksa • Pomorsko osiguranje • Sudske presude i odluke
207 – 214
10.Oblik ugovora o podzakupu broda i pisana suglasnost zakupodavatelja za davanje broda u podzakup (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, presuda broj: Pž-2410/06 od 18. 2. 2009.)Skorupan Wolff, Vesna Trgovački sud(Zagreb)
Pomorsko pravo • Sudska praksa • Sudske presude i odluke
215 – 219
11.Agencijski posao - prikriveni (Vrhovni sud Republike Hrvatske, rješenje broj: Revt 52/09-2 od 23. 6. 2010.)Skorupan Wolff, Vesna Republika Hrvatska. Vrhovni sud(Zagreb)
Pomorsko pravo • Sudska praksa • Prijevoz robe • Sudske presude i odluke
220 – 223
12.Stvarna nadležnost za suđenje u postupku za naknadu štete zbog tjelesne ozljede koju je pretrpio radnik brodara (Vrhovni sud Republike Hrvatske, rješenje broj: Gr-577/1999-2 od 19. 9. 2001.)Skorupan Wolff, Vesna Republika Hrvatska. Vrhovni sud(Zagreb)
Pomorsko pravo • Sudska praksa • Sudske presude i odluke
224 – 225
13.Jedan propust u plaćanju vozarine daje pravo brodaru na raskid brodarskog ugovora na vrijeme i naknadu štete (The High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court (sudac: Flaux), Kuwait Rocks Co ("Naručitelj") v. AMN Bulkcarriers ("Brodar"), the "Astra", travanj, 2013.)Tasić, Zoran Pomorsko pravo • Sudska praksa • Sudske presude i odluke227 – 230
14.Adriana Vincenca Padovan, Uloga pomorskog osiguranja u zaštiti morskog okoliša od onečišćenja s brodova, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Jadranski zavod, Zagreb, 2012.Radionov, Nikoleta Padovan, Adriana Vincenca
Zaštita mora • Pravo zaštite okoliša • Pomorsko osiguranje
231 – 235
15.Ivo Grabovac; Slobodan Kaštela, Međunarodni i nacionalni izvori hrvatskoga prometnog prava, Odabrana poglavlja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb i Književni krug, Split, 2013.Marin, Jasenko Kaštela, Slobodan (1941)  • Grabovac, Ivo (1934)
Prometno pravo
236 – 238