Povratak
Sv. 56(2014) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Osvrt na itinerar ale Tungra i Frontonove aleCesarik, Nikola Archaeological remains
Dugopolje
1 – 24
2.Toma Arhiđakon i obnova Ninske biskupijeStrika, Zvjezdan Toma Arhiđakon
Dioceses
Nin
27 – 43
3.Ser Micouillus Petri, Draparius, civis Iadre - život kao znak vremenaJaneković-Roemer, Zdenka Trade history • Genealogy • History of Zadar • Middle Ages history
Zadar
45 – 68
4.Carica Svetog Rimskog carstva, Leonor Portugalska, u svetištu sv. Šimuna Bogoprimca u ZadruKužić, Krešimir (1962-) Nobility
Zadar
71 – 89
5.Vojno poduzetništvo u mletačkoj Dalmaciji i Boki za vrijeme Morejskog rata (1684.-1699.)Markulin, Nikola Dalmacija • Military affairs • Development, evolution of a firm91 – 142
6.Mjere za suzbijanje epidemija na Apeninskom poluotoku uoči Drugoga Morejskog rata (1713.-1714.): svjedočenje engleskih izvoraKocić, Marija
Dajč, Haris
Plague • Epidemics • Prevention of epidemies145 – 155
7.Bokelj Josip Balović (1728.-1793.) - zapovjednik mletačkih ratnih brodova u drugoj polovici 18. stoljećaČoralić, Lovorka (1968-)
Katušić, Maja (1980-)
Balović, Josip
Boka Kotorska • Maritime affairs history • Naval forces
157 – 179
8.Zadarsko plemstvo i građanstvo početkom francuske uprave u DalmacijiCelić, Josip Nobility • Historical demography • History of Dalmatia: French rule
Zadar
181 – 210
9.Politički i nacionalni aspekti fenomena "zemljaštva" u Dalmaciji (1873.-1878.)Rajčić, Tihomir Political parties
Dalmacija
213 – 233
10.Izlet zagrebačkih studenata u Srbiju u travnju 1912. godineGabelica, Mislav (1972-) Serbia • International relations • Political parties • Students • Nationalist movements235 – 260
11.Prilog poznavanju povijesti hortikultulturne i bilinogojstvene edukacije stanovništva Šibenskog kotara u razdoblju 1920.-1939. godineDorbić, Boris
Blažević, Milivoj  • Pamuković, Anita
Horticulture
Šibenik
263 – 287
12.Prehrana stanovništva Velike župe Dubrava u 1943. godiniMirošević, Franko (1932-) Archive fonds • Feeding • Croatian history: second world war • Meals, eating
Dubrovnik
289 – 321
13.Poslijeratni zarobljenički logor Jasenovac prema svjedočanstvima i novim arhivskim izvorimaPilić, Stipo
Matković, Blanka
Archive fonds • Croatian history: second world war
Jasenovac
323 – 408
14.Djelovanje Zvonimira Požgaja u Zadru od 1946. do 1949. godineMlikota, Antonija Požgaj, Zvonimir (1906)
Biographical and related studies • Architects
Zadar
411 – 447
15.L'Union Européenne et la Croatie (une équation a deux inconnues), Paris, Sénat, le 19 Octobre 2013Gjidara, Marc Europska unija(Bruxelles)
Croatia • International relations
449 – 469
16.Vodič Arhiva Zadarske nadbiskupije, priredili Josip Kolanović i Oliver Modrić, Državni arhiv i Zadarska nadbiskupija, Zadar, 2013.Celić, Josip Archives • Dioceses
Zadar
470 – 471
17.Anđelko Badurina, Inventar samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734.-1878.), Glosa, Rijeka-Zagreb, 2013.Šatalić, Maja Krk (otok) • Franciscans • Monasteries472 – 473