Povratak
Vol. 28 (2010) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Papa i svjetovni vladar na izmaku karolinškog doba - primjer splitskih sinoda dvadesetih godina 10. stoljećaMajnarić, Ivan (1980-) Karolinzi (dinastija)
Crkvena povijest • Koncili
Split
5 – 16
2.Izgradnja gradskih fortifikacija u Trogiru od 13. do 15. stoljećaBenyovsky Latin, Irena (1970-) Utvrde
Trogir
17 – 48
3.Vjersko stanje na hrvatskoj obali prema putopisima njemačkih hodočasnika (14.-17. st.)Kružić, Krešimir Kršćanstvo • Hodočašća • Nijemci
Hrvatska
49 – 66
4.Inventar dobara šibenskog patricija ser Jurja Kamenarića iz 1451. godineBudeč, Goran (1982-) Kulturna povijest • Diplomatika
Šibenik
67 – 106
5.Nacionalizam i ideologija. Pavao Ritter Vitezović kao nacionalni mislitelj i/ili ideologTopić, Martina Vitezović, Pavao Ritter (1652-1713)
Biografske studije • Nacionalni pokreti • Ideologija
107 – 137
6.Od afričke obale do dalmatinske prijestolnice - mletački general Marko Antun Bubić (1735.-1802.)Čoralić, Lovorka (1968-)
Katušić, Maja (1980-)
Biografske studije • Vojna povijest • Oružane snage • Afrika
Venecija • Dalmacija
139 – 172
7.Društveni stavovi Franje RačkogMarkus, Tomislav (1969-2010) Rački, Franjo (1828-1894)
Biografske studije • Hrvatski povjesničari
173 – 199
8.Regesti isprava 16. stoljeća iz Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Četvrti dio: Isprave iz razdoblja 1546.-1550.Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti(Zagreb)
Arhivsko gradivo • Diplomatika
203 – 241
9.Anonymi Bele regis notarii Gesta Hungarorum. Anonymus, Notary of King Béla, The Deeds of the Hungarians, prir. Martyn Rady i László Veszprémy. Magistri Rogerii Epistola in miserabile carmen super destructione regni Hungarie per Tartaros facta. Master Roger's Epistle to the Sorrowful Lament upon the Destruction of the Kingdom of Hungary by the Tatars, prir. János M. Bak i Martyn Rady, Central EuroKarbić, Damir 1962- Povijest Mađarske245 – 246
10.Uhorsko-pol'ská kronika. Nedocenený pramen k dejinám strednej Európy [Ugarsko-poljska kronika. Nedovoljno cijenjen izvor srednjoeuropske povijesti], prir. Martin Homza, prev. Jana Balegová, Post Scriptum, Bratislava 2009.Orsagova, Zuzana Poljska • Povijest Mađarske: 11. st.-1866247 – 249
11.Statut Bratovštine sv. Nikole mornara u Kotoru iz 1463. sa alegatima do 1807. godine: Fototipsko izdanje sa prepisima, prevodima i regestima, priređivači Miloš Milošević i Jelena Antović, Bokeljska mornarica Kotor, Kotor 2009.Čoralić, Lovorka (1968-) Milošević, Miloš  • Nikola, sveti
Ius scriptum
Kotor
249 – 251
12.Bernardin Frankapan Modruški, Oratio pro Croatia = Govor za Hrvatsku (1522.), studiju, prijepis i prijevod priredili Ivan Jurković i Violeta Moretti, Katedra Čakavskog sabora Modruše, Modruš 2010.Balić, Juraj Jurković, Ivan  • Moretti, Violeta  • Frankapan, Bernardin (1453-1529)
Hrvatska povijest 16. st
Modruš
251 – 252
13.Franciscus Patricius = Frane Petrić, Discussionum peripateticarum, tomus tertius = Peripatetičke rasprave, svezak treći, prir. Mihaela Girardi-Karšulin i Olga Perić, prev. Tomislav Ćepulić i Mihaela Girardi-Karšulin, Institut za filozofiju, Zagreb 2009.Grbavac, Branka (1978-) Girardi-Karšulin, Mihaela (1945-)  • Petrić, Frane (1529-1597)  • Perić, Olga (1942)
Povijest filozofije
253 – 254
14.Daniele Farlati, Trogirski biskupi. S dodacima i ispravcima Jacopa Coletija, prijevod s latinskog Kazimir Lučin, uvod i bilješke Jadranka Neralić, Biblioteka knjiga Mediterana, sv. 58, Književni krug, Split 2010.Miljan, Suzana (1985-) 254 – 257
15.Zapisnik franjevačkog samostana u Našicama. Knjiga I. (1739.-1787.), priredili Šime Demo, Maja Rupnik-Matasović, Tamara Tvrtković i Milan Vrbanus, Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Našice - Zagreb - Slavonski Brod 2010.Zujić, Ana Tvrtković, Tamara  • Matasović, Maja  • Demo, Šime (1979-)  • Vrbanus, Milan
Hrvatski institut za povijest(Zagreb)
Franjevci
Našice • Slavonija • Srijem • Baranja
257 – 259
16.Vladimir Aleksejevič Mošin, Pod teretom. Autobiografija, Prevod i komentari Nesiba Palibrk-Sukić, Narodna biblioteka Srbije - Gradska biblioteka Pančevo, Pančevo 2008.Najbar-Agičić, Magdalena Mošin, Vladimir  • Palibrk-Sukić, Nesiba
Biografske studije
259 – 262
17.Andrija Štampar, Dnevnik s putovanja 1931.-1938., priredili i uredili Željko Dugac i Marko Pećina, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Srednja Europa, Zagreb 2008.Budeč, Maja Pećina, Marko (1940-)  • Štampar, Andrija  • Dugac, Željko
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti(Zagreb) • Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"(Zagreb)
Biografske studije
262 – 264
18.Omer Rak, Danilski riton: struktura i simbolika kultne posude iz srednjeg neolitika, Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", Šibenik 2008.Kirchhoffer, Sonja Gradska knjižnica Juraj Šižgorić(Šibenik)
Arheološki nalazi
264 – 266
19.János M. Bak, Studying medieval rulers and their subjects: Central Europe and beyond, ur. Balázs Nagy i Gábor Klaniczay, Variorum collected studies series, Ashgate, Farnham i Burlington 2010.Majnarić, Ivan (1980-) Nagy, B  • Bak, János M. povjesničar
Povijest Europe: srednji vijek
266 – 271
20.Kosana Jovanović, Two Funerals and "Two Bodies" of King Richard II. A Study on the Idea of Kingship, Transference of Power and Political Theology, VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2010.Miljan, Suzana (1985-) Jovanović, Kosana
Povijest Velike Britanije
271 – 274
21.Alison Brown, The Return of Lucretius to Renaissance Florence, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 2010. :Špoljarić, Luka Povijest Firence274 – 276
22.Heidi Breuer, Crafting the Witch. Gendering Magic in Medieval and Early Modern England, Routledge, London 2009.Jovanović, Kosana Povijest Engleske277 – 279
23.Iva Kurelac, Dinko Zavorović: šibenski humanist i povjesničar, Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", Šibenik 2008.Miljan, Sanja Kurelac, Iva (1975-)  • Zavorović, Dinko (1540-1608)
Biografske studije
279 – 281
24.Géza Pálffy, Povijest Mađarske. Ugarska na granici dvaju imperija (1526.-1711.), Biblioteka Historia Croatica, sv. 57, Meridijani, Zagreb 2010.Klaužer, Vedran Palffy, Geza
Povijest Mađarske
281 – 285
25.Antun - Tonko Tomić, Dobrota: Povijesnica bokeljskog pomorstva (Pomorska i kulturna povijest Dobrote XVI-XX st.), Hrvatsko građansko društvo Crne Gore - Kotor, Dobrota 2009.Čoralić, Lovorka (1968-) Tomić, Antun
Crna Gora • Povijest pomorstva
Kotor • Dobrota
285 – 287
26.Dragan Damjanović, Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i sakralna baština župe Molve, Leykam International, Zagreb 2010.Zujić, Ana Damjanović, Dragan (1978)  • Marija, Majka Božja
Crkve (Arhitektura)
Molve
288 – 290
27.Marijan Šabić, Iz zlatnog Praga. Češka književnost i kultura u hrvatskoj književnoj periodici 1835.-1903., Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet - Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Zagreb - Slavonski Brod 2009.Crnjac, Maja Šabić, Marijan
Češka književnost
Hrvatska • Praha
290 – 293
28.Pavao Maček, Plemeniti rodovi Jelačića: I. Rod Jelačića od Prigorja, Pušče, Buzina i Pretkovca (Krapine): II. Rod Jelačića od Biševića: S priloženim rodoslovnim stablima, Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije "Tkalčić", Radovi, knj. 20, Zagreb 2010.Jurković, Ivan Jelačić (obitelj)  • Maček, Pavao (1943-)
Obiteljska rodoslovlja
Buzin
293 – 296
29.Petar Šimunović, Uvod u hrvatsko imenoslovlje, Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb 2009.Šutić, Ivan Šimunović, Petar (1933-2014)
Onomastika
296 – 298
30.Toponimija otoka Vrgade, Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, Biblioteka Onomastica Adriatica, knj. 3. (gl. urednik Vladimir Skračić), Zadar 2009.Čoralić, Lovorka (1968-) Sveučilište(Zadar)
Vrgada (otok) • Toponimija
298 – 300
31.Mirela Slukan Altić, Povijesni atlas gradova. V. svezak: Varaždin, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Državni arhiv Varaždin, Zagreb - Varaždin 2009.Huzjan, Vladimir Slukan Altić, Mirela (1969-)
Hrvatska povijest: atlasi
Varaždin
300 – 301
32.Na rubu zakona: društveno i pravno neprihvatljiva ponašanja kroz povijest. Zbornik radova sa znanstvenog kolokvija Dies historiae održanog 13. prosinca 2007. u Zagrebu, ur. Suzana Miljan, Biblioteka Dies historiae, knj. 3., Zagreb 2009.Klaužer, Vedran Miljan, Suzana (1985-)
Kulturna povijest
302 – 305
33.Humanitas et litterae ad honorem Franjo Šanjek. Zbornik u čast Franje Šanjeka, priredili Lovorka Čoralić i Slavko Slišković, Dominikanska naklada Istina, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2009.Novak, Zrinka Šanjek, Franjo (1939-2019)  • Čoralić, Lovorka (1968-)  • Slišković, Slavko
Akademici
306 – 313
34.Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére [Honoris causa. Studije u čast Pála Engela], ur. Tibor Neumann i György Rácz, MTA Történettudományi intézete - Pázmány Péter katolikus egyetem Bölcsészettudományi kara, Budapest - Piliscsaba 2009.Karbić, Damir 1962- Engel, Pál
Biografske studije
313 – 317
35.Hrvatsko-crnogorski dodiri / crnogorsko-hrvatski dodiri: identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja. Zbornik radova, uredila Lovorka Čoralić, Hrvatski institut za povijest, Matica hrvatska, Zagreb 2009.Novak, Zrinka Čoralić, Lovorka (1968-)
Crnogorsko primorje • Povijest: zbornici
Hrvatska
317 – 323
36.Zrínyi Miklós élete és öröksége. A 2008. november 7-8-án Zrínyi Miklós születésének 500. évfordulója alkalmából Szigetváron rendezett konferencia előadásainak szerkesztett szövege [Život i baština Nikole Zrinskog. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Sigetu 7.-8. studenoga 2008. povodom 500. obljetnice njegova rođenja], ur. Varga Zoltán, Szigetvári Várbaráti Kör, Szigetvár 2010.Karbić, Damir 1962-
Miljan, Suzana (1985-)  • Klaužer, Vedran
Zrinski, Nikola grof
Povijest: zbornici
323 – 325
37.Sedamnaest stoljeća zadarske Crkve: Zbornik radova sa znanstvenog skupa o 1700. obljetnici mučeništva sv. Stošije (Anastazije), Zadar, 16. – 18. studenoga 2004., svezak I. (Od ranokršćanskog razdoblja do pada Mletačke Republike), uredio Livio Marijan, Zadarska nadbiskupija – Sveučilište u Zadru, Zadar 2009.Dunatov, Šime Stošija (Anastazija), sveta
Zbornici
Zadar
325 – 328
38.Crkva i samostan paških benediktinki. Zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa održanog u Pagu 25. rujna 2004. godine posvećen uspomeni opatice Gertrude Magaš, ur. Miroslav Granić, Matica hrvatska Pag – Samostan benediktinki sv. Margarite u Pagu, Pag 2010.Gulin, Ante (1944-) Zbornici
Pag
328 – 331
39.Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 51, Zadar 2009.Novosel, Filip Zbornici
Pag
331 – 333
40.Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. 48, Zagreb – Dubrovnik 2010.Novak, Zrinka Povijesni časopisi (tema)333 – 336
41.Problemi sjevernog Jadrana, sv. 9, Rijeka 2008.Radošević, Milan Časopisi336 – 339
42.Problemi sjevernog Jadrana, sv. 10, Rijeka 2009.Cetina, Željko Časopisi339 – 340
43.Povijesni prilozi, god. 28, br. 36 (292 str.) – br. 37 (404 str.), Zagreb 2009.Novosel, Filip Povijesni časopisi (tema)341 – 343
44.Historijski zbornik, god. 62, br. 1 (306 str.) – br. 2 (368 str.), Zagreb 2009.Šutić, Ivan Povijest: zbornici344 – 347
45.Croatica Christiana periodica, Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, god. 33, br. 63 (248 str.) – 64 (218 str.), Zagreb, 2009.Biočić, Ana Katolički bogoslovni fakultet(Zagreb)
Katolički časopisi (tema)
347 – 349
46.Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, sv. 9, Slavonski Brod 2009.Miljan, Suzana (1985-) Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje(Slavonski Brod)
Povijesni časopisi (tema)
349 – 352
47.Pilar: časopis za društvene i humanističke studije, god. 4, br. 7-8 (1-2), Zagreb 2009.Zvonar, Ivica Institut društvenih znanosti Ivo Pilar(Zagreb)
Časopisi
352 – 354
48.Medium Aevum Quotidianum, br. 59, Krems 2009.Miljan, Suzana (1985-) Povijest: zbornici354 – 356
49.Medium Aevum Quotidianum, br. 60, Krems 2010.Klaužer, Vedran
Miljan, Suzana (1985-)
Povijest: zbornici356 – 357
50.Cahiers de civilisation médiévale, Xe-XIIe siècles, god. 52, br. 205-208, Poitiers 2009.Miljan, Suzana (1985-) Povijest: zbornici357 – 361
51.Hodimir Sirotković (1918.-2009.)Gulin, Ante (1944-) Sirotković, Hodimir (1918-2009)
Akademici • Akademici: nekrolozi
365 – 367
52.Lujo Margetić (1920.-2010.)Jurković, Ivan Margetić, Lujo (1920-2010)
Akademici • Akademici: nekrolozi
371 – 376
53.Ivan Kampuš (1924.-2010.)Ladić, Zoran (1962-) Kampuš, Ivan (1924-2010)
Biografske studije
377 – 383
54.Tomislav Markus (1969.-2010.)Kolak Bošnjak, Arijana Markus, Tomislav (1969-2010)
Biografske studije
385 – 386
55.Josip Barbarić (1937.-2010.)Kurelac, Iva (1975-) Barbarić, Josip (1937-2010)
Biografske studije
387 – 388