Povratak
Marin Držić 1508-2008. : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5-7. studenoga 2008. u Zagrebu
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Govor na otvorenju međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5. studenoga u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti prigodom 500. obljetnice rođenja Marina DržićaSanader, Ivo 9 – 12
2.U kojoj je komediji velmožni rektor igrao ljubavnika?Leto, Maria Rita 13 – 22
3.Renesansni autori, stigmatizacija tiska i prva izdanja Marina DržićaŠporer, David 23 – 54
4.Maro DržićVekarić, Nenad 55 – 63
5.Ljubavna lirika Marina DržićaBogdan, Tomislav 65 – 85
6.Između "spleta" i "dramskog diskursa": opaske uz Budmanijevu rekonstrukciju Držićeva PjerinaČale Feldman, Lada 87 – 108
7.O čemu se radi u komediji Džuho Krpeta Marina Držića?Paljetak, Luko (1943) 109 – 123
8.Čitanje Grižule iz drugoga kutaTatarin, Milovan 125 – 149
9.Grad Držićevih komedija i renesansna filozofija grada - stvarnost i refleksijaGirardi-Karšulin, Mihaela (1945-) 151 – 157
10.Magnificentia na Držićev načinStojan, Slavica 159 – 176
11.Držić i dubrovački folklorBošković-Stulli, Maja (1922) 177 – 185
12.Ljudi nahvao, Platon i grubi maskariLozica, Ivan (1950) 187 – 202
13.Pojam negromancije i negromanta u europskoj renesansi i u Držićevim komedijamaPaušek-Baždar, Snježana 203 – 213
14.Nadahnuće i zbilja - tri posljednja koraka u životu Marina DržićaBogišić, Rafo 215 – 232
15.O dijalogu i dijalogičnosti u Držićevim komedijamaFališevac, Dunja (1946) 233 – 246
16.Držićevi grijesi u tri prizoraGrmača, Dolores 247 – 277
17.Neoplatoničke koncepcije u Držićevim dramskim prolozimaRafolt, Leo 279 – 788
18.O nekim paralelizmima u pastoralama Marina Držića i Bálinta BalassijaLokos, Istvan 289 – 305
19.Nasljedniku toskanskih tirana i dobrih Pastira: dubrovački epitaf papi Lavu X (1513.-1521.)Seferović, Relja 307 – 325
20.Držićevi tragovi u smješnicama i frančezarijamaEreiz, Silvana 327 – 337
21.Recepcija Marina Držića u hrvatskih preporoditeljaVončina, Josip (1932-2010) 338 – 343
22.Izvedba Novele od Stanca u zagrebačkom kazalištuBatušić, Nikola (1938-2010) 345 – 357
23.Stanje duga i mašine postajanja: Držić kao provokacija filozofijeJukić, Tatjana 359 – 382
24.Još o Rešetarovim razmišljanjima o jeziku Marina DržićaMoguš, Milan (1927-) 383 – 387
25.Jezici u Marina DržićaLisac, Josip 389 – 395
26.Frazeologija u Držićevu Dundu MarojuKolenić, Ljiljana 397 – 418
27.Kanconijerski jezik Marina DržićaKapetanović, Amir 419 – 426
28.O Držićevu jeziku iznovaVulić, Sanja 427 – 441