Povratak
Zbornik radova XV. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 29. 9. 2005. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Uloga pozitronske emisijske tomografije (PET) kod raka dojkeBalenović, Antonija
Kusić, Zvonko (1946)  • Kovačić, Ksenija
Breast cancer: treatment • Nuclear medicine9 – 17
2.Klinička primjena scintimamografije i limfoscintigrafijeValković-Mika, Asja
Smokvina, Aleksandar
Nuclear medicine • Breast cancer: diagnostics19 – 34
3.Imuniscintigrafija i radioimunoterapija raka dojkeDodig, Damir
Huić, Dražen  • Težak, Stanko  • Poropat, Mirjana  • Mutvar, Andreja
Nuclear medicine • Breast cancer: diagnostics35 – 43
4.Molekularna genetika obiteljskog i hereditarnog raka dojkeLevanat, Sonja Molecular genetics • Breast cancer • Heredity47 – 57
5.Psihosocijalni i etički aspekti genetske predispozicije za rak dojkeGregurek, Rudolf Breast cancer • Heredity • Psychosocial influences59 – 67
6.Patološko biološke karakteristike obiteljskog i hereditarnog raka dojkeKrižanac, Šimun
Bulimbašić, Stela
Breast cancer • Heredity69 – 77
7.Otkrivanje povećanog rizika i kemoprevencija obiteljskog i hereditarnog raka dojkePodolski, Paula
Budišić, Zdenko
Breast cancer • Heredity79 – 87
8.Kirurška prevencija i kirurško liječenje obiteljskog i hereditarnog raka dojkeUnušić, Josip
Džepina, Ivo  • Hulina, Davor  • Ivrlač, Radojko  • Mijatović, Davor  • Bulić, Krešimir
Breast cancer: surgery • Heredity89 – 98
9.Osvrt na komplementarnu i alternativnu terapiju kojoj pribjegavaju bolesnice s rakom dojkeKatić, Milica
Ožvačić, Zlata  • Soldo, Dragan
Breast cancer: treatment101 – 111
10.Karcinom dojke - sekundarni zloćudni tumor nakon liječenja Hodgkinove bolestiLabar, Boris
Radman, Ivo  • Bašić-Kinda, Sandra  • Petričević, Branka
Malignant tumours • Breast cancer: haemotherapy • Breast cancer: radiotherapy113 – 122
11.Visokodozna kemoterapija s transplantacijom matičnih krvotvornih stanica - prošlost ili budućnost liječenja raka dojkeNemet, Damir Implantation, transplantation • Breast cancer: surgery • Breast cancer: haemotherapy123 – 136
12.Uloga aromataznih inhibitora u liječenju raka dojke - da li su svi aromatazni inhibitori jednaki?Vrdoljak, Eduard
Boban, Marijo  • Curić, Zvonimir  • Boraska-Jelavić, Tihana  • Saratlija Novaković, Žana
Breast cancer: treatment137 – 157
13.Da li su nam potrebni bolji prognostički čimbenici raka dojke s negativnim limfnim čvorovima za odluku o adjuvantnom liječenjuVrbanec, Damir
Petričević, Branka
Breast cancer: treatment159 – 167
14.Radiološke i ehografske metode određivanja lokalne proširenosti raka dojkeJanković, Stipan
Fridl Vidas, Vesna  • Tadić, Tade  • Šimundić, Ivan  • Tomić, Snježana  • Bezić, Joško  • Ilić, Nenad
X-ray diagnosis • Breast cancer: diagnostics171 – 184
15.Uloga patologa u određivanju lokalne proširenosti i značajki raka dojkeJakić-Razumović, Jasminka Breast cancer: treatment • Breast cancer: diagnostics185 – 197
16.Lokalna proširenost raka dojke i kirurško liječenjeStanec, Mladen
Juzbašić, Stjepan  • Vrdoljak, Danko Velimir  • Lesar, Miroslav  • Milas, Ivan  • Nola, Nenad  • Orešić, Tomislav  • Roth, Andrea  • Petrinec, Zvonko
Breast cancer: surgery199 – 207
17.Lokalna proširenost raka dojke i radioterapijaGolčić, Goran
Belac-Lovasić, Ingrid  • Zahirović, Dag
Breast cancer: radiotherapy209 – 218