Povratak
Zbornik radova XXV. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 23. 09. 2015. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Epidemiologija raka dojke u Hrvatskoj i u svijetu tijekom zadnjih dvadeset i pet godinaŠamija, Mirko Breast cancer3 ; 3 – 21 ; 21
2.Patohistološka dijagnostika raka dojke u Hrvatskoj i u svijetu tijekom dvadesetpetogodišnjeg razdoblja - klasične patohistološke metodeŠarčević, Božena Pathological histology • Breast cancer25 – 32
3.Metode molekularne patologije u patohistološkoj dijagnostici raka dojkeJakić-Razumović, Jasminka Breast cancer: diagnostics • Pathological histology33 – 42
4.Pomaci u slikovnoj dijagnostici bolesti dojke tijekom dvadesetpetogodišnjeg razdoblja,Brkljačić, Boris Breast cancer: diagnostics
5.Kirurško liječenje raka dojke - od Halsteda do sentinel-limfadenektomijeStanec, Mladen
Vrdoljak, Danko Velimir  • Lesar, Miroslav  • Milas, Ivan  • Orešić, Tomislav  • Guteša, Ilija  • Roth, Andrej  • Zore, Zvonimir  • Gulan, Mirko  • Banović, Miroslav  • Eljuga, Domagoj
Breast cancer: surgery63 – 77
6.Napredak u plastičnoj rekonstrukcijskoj kirurgiji dojke tijekom dvadesetopetogodišnjeg razdoblja u Hrvatskoj i u svijetuStanec, Zdenko Breast cancer: surgery79 – 83
7.Pomaci u adjuvantnoj hormonskoj terapiji raka dojke tijekom dvadesetpetogodišnjeg razdoblja u Hrvatskoj i u svijetuBelac-Lovasić, Ingrid
Lovasić, Franjo  • Petković, Marija  • Mihaljević-Ferrari, Ani  • Redžović, Arnela  • Pavlović, Sanja  • Dobrila-Dintinjana, Renata  • Šutić, Ivana  • Trčak, Danijel  • Bila, Aleksandra  • Pavlović-Ružić, Ira
Breast cancer: hormon therapy87 – 103
8.Adjuvantna imunoterapija raka dojke u Hrvatskoj - od "znanstvene fantastike" do rutinske kliničke prakseVrbanec, Damir Immunotherapy • Breast cancer105 – 110
9.Adjuvantna kemoterapija raka dojke u Hrvatskoj i u svijetu tijekom zadnjih dvadeset i pet godinaGugić, Damir
Flam, Josipa (1979-)  • Canjko, Ivana
Breast cancer: haemotherapy111 – 122
10.Hormonsko liječenje bolesnica s metastatskim rakom dojke tijekom posljednjih 25 godina - postaje li metastatski rak dojke u nekih žena kronična bolest?Podolski, Paula
Šarić, Nera
Metastasis • Breast cancer: hormon therapy • Breast cancer: methastases125 – 135
11.Imunoterapija metastatskog raka dojke u Hrvatskoj i u svijetu - "revolucija" u onkološkom liječenju na djeluVrdoljak, Eduard
Ban, Marija (1979-)
Immunotherapy • Breast cancer: methastases137 – 148
12.Novosti u ciljanoj terapiji trostruko negativnog raka dojke (TNRD) i prevladavanju endokrine rezistencijeŠeparović, Robert
Silovski, Tajana
Breast cancer: treatment • Pathology of teh endocrines149 – 158
13.Razvoj adjuvantne radioterapije raka dojke u Hrvatskoj tijekom dvadesetpetogodišnjeg razdobljaPetković, Marija
Lovasić, Franjo  • Belac-Lovasić, Ingrid  • Mrakovčić-Šutić, Ines
Breast cancer: radiotherapy161 – 174
14.Primjena brahiterapije u liječenju karcinoma dojkeFroebe, Ana
Bolanča, Ante  • Kusić, Zvonko (1946-)  • Soldić, Željko  • Jakšić, Blanka  • Budanec, Mirjana  • Mrčela, Iva  • Prpić, Marin  • Gregov, Marin
Breast cancer: treatment175 – 184