Povratak
Br. 168(2014) = god. 53 : Poredbeno pomorsko pravo
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Koncept jedinstvene morske granice i rješavanje spora o razgraničenju u Crnome moruVokić-Žužul, Marina Pomorsko pravo • Teritorijalne vode1 – 40
2.Međunarodni pomorski odbor i rasprava o izmjenama i dopunama Međunarodne konvencije o spašavanju iz 1989. godineVio, Igor
Mudrić, Mišo
Pomorsko pravo41 – 81
3.Obvezno peljarenje na temelju novih odredaba Pomorskog zakonikaPetrinović, Ranka
Matulić Sumić, Nora
Pomorsko pravo • Lučki promet83 – 99
4.Izmjene i dopune Pomorskog zakonika glede ugovora o prijevozu putnika i njihove prtljage moremPospišil Miler, Marija Pomorsko pravo • Pomorski promet • Osiguranje • Pomorski putnički promet101 – 125
5.Novine u Zakonu o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu iz 2013. godineMandić, Nikola
Amižić Jelovčić, Petra
Pomorsko pravo • Pomorski promet127 – 142
6.Poredbena analiza uređenja nekih pitanja ovršne prodaje pomorskog brodaVuleta, Dean Pomorsko pravo143 – 167
7.Pravni aspekti gradnje i isporuke brodaTasić, Zoran Brodogradnja i brodovi • Pomorsko pravo • Pravni sporazumi169 – 180
8.Uzročna veza između bolesti i rada na brodu (Vrhovni sud Republike Hrvatske, presuda broj: Revt-16/03-2 od 19.2.2003.)Skorupan Wolff, Vesna Republika Hrvatska. Vrhovni sud(Zagreb)
Medicina rada • Naknada štete (Pravo) • Presuda
181 – 183
9.Isključiva mjesna nadležnost za sporove iz zakupnih odnosa na brodu (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, rješenje broj: Pž-982/2006 od 28.12.2006.)Skorupan Wolff, Vesna Trgovački sud(Zagreb)
Trgovačko pravo • Pomorsko pravo
184 – 186
10.Naknada za uporabu tuđe stvari u svoju korist (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, presuda broj: Pž-6441/07 od 23.7.2008.)Skorupan Wolff, Vesna Trgovački sud(Zagreb)
Sudska praksa
187 – 192
11.Privremena mjera zaustavljanja broda na koji se odnosi tražbina koja se osigurava (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, presuda broj: 60. Pž-10848/13-3 od 22. 1. 2014.)Ćorić, Dorotea Trgovački sud(Zagreb)
Sudska praksa • Osiguranje
193 – 199
12.Ugovor o pomorskoj agenciji - nevaljana odredba općih uvjeta poslovanja (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, presuda broj: Pž-2403/09 od 25.3.2014.)Mudrić, Mišo Trgovački sud(Zagreb)
Pomorsko pravo • Sudska praksa
200 – 203
13.Primjena relevantnog međunarodnog instrumenta za utvrđivanje odgovornosti otpremnika za naknadu štete u multimodalnom prijevozu (Vrhovni sud Savezne Republike Njemačke, predmet: "Und Adryatik", BGH, 2011 - Az. I ZR 12/11,15.12.2011.)Mudrić, Mišo Pomorsko pravo • Sudska praksa • Pomorsko prijevozno pravo • Naknada štete (Pravo)205 – 208
14.Ugovor spašavatelja i treće osobe sklopljen u svrhu pružanja usluge spašavanja, i pitanje prisile (Visoki sud Novog Zelanda, Pomorski odjel, Wellington, predmet: "Rena", CIV-2012-485-452 [2013] NZHC 2584, 20. 12. 2013.)Mudrić, Mišo Pomorsko pravo • Sudska praksa209 – 216
15.Gubitak prava na ograničenje odgovornosti i gubitak prava na osigurateljno pokriće (Vrhovni sud Kanade, predmet: Peracomo Inc. v. Telus Communications Company, 2014 SCC 29, 23.4.2014.)Mudrić, Mišo Pomorsko pravo • Sudska praksa • Pomorsko osiguranje217 – 224
16.Marija Pospišil-Miler, Novi sustav odgovornosti za smrt i tjelesne ozljede putnika u pomorskom prijevozu, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014.Bulum, Božena Pospišil Miler, Marija
Pomorsko prijevozno pravo
225 – 229