Povratak
Vol. 34 (2016) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Ritual Deditio na reljefu hrvatskoga vladaraKurelić, Robert Zvonimir  • Petar Krešimir IV
Hrvatska povijest 11. st • Reljefi (Arheološki nalazi) • Umjetnički motivi
1 – 20
2.Prilog proučavanju gospodarstva i prehrambenih navika u Turopolju u 13. stoljeću - životinjski ostaci s nalazišta Kobilić 1Antonić, Nikolina
Lyublyanovics, Kyra
Ekonomska povijest • Arheološka nalazišta21 – 37
3.Uloga obiteljskih veza u formiranju gradske elite zagrebačkog GradecaŠkreblin, Bruno Obiteljska rodoslovlja • Povijest Zagreba
Zagreb: Gornji grad
39 – 87
4.Osobni predmeti vojnih zapovjednika na pomorskom pohodu. Primjer materijalnih predmeta šibenskih patricija ser Tome Tomaševića i ser Šimuna Tavelića na križarskom pohodu 1463. godineBudeč, Goran (1982-) Hrvatska kulturna povijest • Vojna povijest • Križarski ratovi
Venecija • Šibenik
89 – 105
5."Kuća Zrinskih nije nikad bila istinski dom obitelji Erdődy". Poglavlja iz odnosa obitelji Zrinskih i Erdődy u ranom novom vijekuVarga, Szabolcs Zrinski (obitelj)
Obiteljska rodoslovlja • Povijest Slavonije
107 – 123
6.Kraljevinska prava, kraljevinska elita: primjer protonara Jurja Plemića (1690.-1713.)Jukić, Ivana
Kasalo, Josip
Biografske studije • Hrvatska povijest 17.-18. st125 – 146
7.Bitka za Sinj 1715. godineČoralić, Lovorka (1968-)
Markulin, Nikola
Hrvatska povijest 18. st • Povijest Venecije • Vojna povijest • Povijest Turske
Sinj
147 – 180
8.Prilog proučavanju britansko-osmanskih odnosa: ambasada Edwarda Wortleyja Montagua (1716.-1718.)Kocić, Marija Biografske studije • Međunarodni politički odnosi181 – 195
9.Korespondencija između Josipa Jurja Strossmayera i Ivana Kostrenčića u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnostiZvonar, Ivica Kostrenčić, Ivan  • Strossmayer, Josip Juraj
Hrvatska povijest 18. st • Hrvatska kulturna povijest • Biografske studije • Korespondencija
Politička povijest
197 – 211
10.Mladohrvatski pokret do odvajanja od Starčevićeve Hrvatske stranke prava 1910. godineGabelica, Mislav (1972-) Hrvatska stranka prava
Politički pokreti • Političke stranke • Hrvatska povijest 19.-20. st
213 – 238
11.Splitski evangelijar. Evangeliarium Spalatense, prir. Mirjana Matijević Sokol, Književni krug - Nadbiskupija splitsko-makarska, Split 2016.Karbić, Damir 1962- Liturgijski kodeksi241 – 242
12.Bonmatej iz Verone (1449.-1451.). Bonmatteo da Verona (1449-1451), prir. Ante Birin, Šibenski bilježnici. Notai di Sibenico, Biblioteka Hrvatska povjesnica. Građa IV/13, Zagreb 2016.Budeč, Goran (1982-) Pravna povijest • Povijest Šibenika
Bilježnici
242 – 243
13.Hrvatskoglagoljski notarijat otoka Krka, Notari Dubašnice, sv. 1, Treći notarski protokol Jura Sormilića (1726-1743), prir. Tomislava Bošnjak Botica - Ivan Botica - Tomislav Galović, Hrvatski državni arhiv - Staroslavenski institut - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Povijesno društvo otoka Krka, Zagreb 2016.Budeč, Goran (1982-) Pravna povijest • Povijesni izvori • Hrvatska kulturna povijest
Dubašnica (o. Krk)
Bilježnici
243 – 244
14.Mirjana Polić Bobić - Mijo Korade, Paragvajska pisma, Matica hrvatska, Zagreb 2015.Katanić, Filip Plantić, Nikola
Misionari • Isusovci
244 – 247
15.Marijan Šabić - Marcel Černý, Matija Mesić i češki i slovački suvremenici (pisma 1846.-1875.), Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje; Ústav pro českou literaturu Akademie věd Češké republiky v. v. i., Slavonski Brod - Prag 2016.Novosel, Zrinko Mesić, Matija
Korespondencija • Kulturna povijest Slavena
Hrvatska • Slovačka
Habsburška monarhija
247 – 248
16.Norbert C. Tóth - Richárd Horváth - Tibor Neumann - Tamás Pálosfalvi, Magyarország világi archontológiája 1458-1526.1. Főpapok és bárók [Svjetovna arhontologija Ugarske 1458.-1526.1. Prelati i baruni], Magyar történelmi emlékek - Adáttarak, Budapest 2016.Halasz, Eva B Povijest Mađarske249 – 251
17.Kristijan Juran, Stari i novi stanovnici Šibenika i njegovih predgrađa u drugoj polovici 17. i početkom 18. stoljeća, Državni arhiv u Šibeniku, Šibenik 2016.Kurelac, Iva (1975-) Povijesna demografija • Povijest Šibenika
Šibenik
251 – 252
18.Nova zraka u europskom svjetlu. Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (oko 550 - oko 1150), ur. Zrinka Nikolić Jakus, Povijest Hrvata, sv. 1, gl. ur. Zoran Ladić, Matica hrvatska, Zagreb 2015.,Miljan, Sanja Povijest srednjega vijeka252 – 255
19.Medieval Buda in Context, ur. Balázs Nagy - Martin Rady - Katalin Szende - András Vadas, Brill, Leiden - Boston 2016.Škreblin, Bruno Povijest Mađarske
Budimpešta
255 – 259
20.Katherine Harvey, Episcopal Appointments in England, c. 1214-1344: From Episcopal Election to Papal Provision, Ashgate, Farnham 2014.Petrović, Mišo Crkvena povijest • Biskupi259 – 262
21.Szabolcs Varga, Studije o povijesti Sigeta i obitelji Zrinski u 16. stoljeću, Szigetvári Várbaráti Kör - Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola - Pécsi Egyháztörténeti Intézet, Szigetvár 2015.Vlašić, Anđelko Zrinski (obitelj)
Obiteljska rodoslovlja • Povijest Mađarske
262 – 263
22.Slaven Bertoša, Barban i mletački Loredani: život u pokretu, ljudi i događaji, Katedra Čakavskog sabora Pazin - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Državni arhiv u Pazinu - Općina Barban, Pazin - Barban - Pula 2015.Pavković, Jelena Obiteljska rodoslovlja • Povijest Istre264 – 265
23.Nikola Cik, Ekohistorija Đurđevca i Virja u drugoj polovini 18. stoljeća, Meridijani - Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju - Ogranak Matice hrvatske u Đurđevcu, Đurđevec 2016.Zvonar, Ivica Ekopovijest
Đurđevac • Virje
265 – 267
24.Josip Celić, Stanovništvo grada Paga za francuske uprave po anagrafu iz 1810. godine, Matica hrvatska - Ogranak Pag, Pag 2016.Ladić, Zoran (1962-) Povijesna demografija • Povijest Paga
Pag
267 – 269
25.A horvát-magyar együttélés fordulópontjai. Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura, ur. Pál Fodor - Dinko Šokčević - Jasna Turkalj - Damir Karbić, Institut za povijesne znanosti Istraživačkog centra za humanističke znanosti Mađarske akademije znanosti - Hrvatski institut za povijest, Budapest 2015.Novosel, Filip Međunarodni politički odnosi • Povijest Mađarske270 – 273
26.Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa istarsko gospodarstvo jučer i sutra, ur. Elvis Orbanić, Državni Arhiv u Pazinu - Sveučilište Jure Dobrile u Puli - Universita Ca' Foscari Venezia, Pazin 2015.Fabijanec, Sabine Florence (1969-) Gospodarstvo
Istra
273 – 277
27.Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 57, Zagreb - Zadar 2015.Bertović, Kristian Povijest: zbornici277 – 279
28.Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. 54, br. 1-2, Dubrovnik 2016.Judaš, Kristina Povijest: zbornici280 – 282
29.Povijesni prilozi, god. 34, br. 48 - br. 49, Zagreb 2015.Katanec, Sara Povijest: zbornici282 – 284
30.Historijski zbornik, god. 68, br. 1 - br. 2, Zagreb 2015.Makek, Mario Povijest: zbornici284 – 288
31.Croatica Christiana periodica. Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, god. 39, br. 75 - br. 76, Zagreb 2015.Štefulić, Dominik Crkvena povijest288 – 291
32.Ivan Božilov (1940.-2016.)Gulin, Ante (1944-)
Biliarsky, Ivan Alexandrov
Božilov, Ivan Angelov 297 – 302
33.Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, sv. 15, Slavonski Brod 2015Bračić, Ivan Povijest Slavonije291 – 293