Povratak
Knj. 21 (2017) / [glavna urednica Mira Menac-Mihalić]
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
1.Nove spoznaje o prijedlogu zi u sjevernočakavskom arealu / Martina BašićBašić, Martina1 – 13
2.Izoglosa progresivnoga pomaka starih praslavenskih cirkumfleksa na području hrvatskoga jezika / Anita Celinić, Mira Menac-MihalićCelinić, Anita
Menac-Mihalić, Mira
91 – 110
3.Uporaba i značenje glagolskih vremena u govorima kajkavskih narječja / Željka BrlobašBrlobaš, Željka37 – 62
4.O metodologiji istraživanja lažnih prijatelja između odabranih mjesnih govora kajkavskog narječja / Đuro Blažeka, Vendi FrancBlažeka, Đuro
Franc, Vendi
15 – 36
5.Prleško-medžimurski jezikovni stik / Tjaša JakopJakop, Tjaša147 – 161
6.Iz morfologije govora Tršća / Marija Malnar JurišićMalnar Jurišić, Marija203 – 216
7.Ikavsko-ekavski refleksi jata u štokavskim govorima istočnoga karlovačkoga Pokuplja / Marina MarinkovićMarinković, Marina229 – 248
8.Osvrt na prozodijske izoglose u kajkavskome narječju / Mijo LončarićLončarić, Mijo187 – 201
9.Etnolingvistička istraživanja i GIS (lingvistička geografija i etnološka kartografija) / Dunja Brozović Rončević, Ivana ŠtokovBrozović-Rončević, Dunja
Štokov, Ivana
63 – 89
10.I naša o Vinku Žgan(e)cu / Anđela FrančićFrančić, AnđelaŽganec, Vinko111 – 128
11.Kajkavski govori u okolici Jastrebarskoga: Petrovina i Domagović / Josip Galić, Josip LisacGalić, Josip
Lisac, Josip
129 – 145
12.Razlike u čakavskim i ikavsko-ekavskim govorima sjevernoga i srednjega Gradišća / Andrea Zorka Kinda-BerlakovichKinda-Berlaković, Andrea Zorka163 – 176
13.Dijalektološki rad Dalibora Brozovića / Josip LisacLisac, Josip • Lisac, JosipBrozović, Dalibor177 – 185
14.Prefiksi pre-, pro-, pri- i pra- u kajkavskome narječju / Jela MaresićMaresić, Jela217 – 228
15.Mjesni govori Kavrana u kontekstu sjeverozapadnih ližnjanskih govora / Lina PliškoPliško, Lina249 – 265
16.Prekrivanje čakavskih, perojskih, istrskoslovenskih, istroromunskih, istriotskih in istrskobeneških izrazov v izbrani istrski leksiki / Suzana Todorović, Goran FilipiTodorović, Suzana
Filipi, Goran
267 – 282
17.Refleksi *q u istarskim čakavskim govorima zastupljenim u dijalektološkim atlasima / Silvana VranićVranić, Silvana283 – 297
18.Riječ akademika Augusta Kovačeca, tajnika Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na otvorenju 13. znanstvenoga skupa o hrvatskim dijalektima 29. - 30. rujna 2016. u Zagrebu / August KovačecKovačec, AugustXI – XVIII