Povratak
Zbornik radova XXVII. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 28. 09. 2017. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Uloga androgenih receptora kod hormonski ovisnog i hormonski neovisnog raka dojkeVrdoljak, Eduard
Ban, Marija (1979-)
Breast cancer: hormon therapy87 – 98
2.Trebaju li svi bolesnici s lokoregionalnim povratom raka dojke primiti sustavno liječenje?Belac-Lovasić, Ingrid
Lovasić, Franjo  • Bukovica, Ana Marija
Breast cancer: treatment57 – 73
3.Era precizne dijagnostike raka dojke - sadašnjost i trendovi za budućnostTomić, Snježana Breast cancer: diagnostics13 – 22
4.Kognitivni poremećaji u bolesnica liječenih zbog raka dojkePodolski, Paula
Šarić, Nera  • Bašić-Koretić, Martina  • Petranović, Duška
Higher mental processes • Breast cancer: treatment109 – 118
5.Mjesto limfoscintigrafije limfnog čvora čuvara tijekom neoadjuvantnog liječenja ranog raka dojkePunda, Marija
Bolanča, Ante  • Dabelić, Nina  • Franceschi, Maja  • Staničić, Josip
Breast cancer: treatment • Breast cancer: diagnostics • Lymph nodes pathology43 – 49
6.Terapijske mogućnosti intervencijske radiologije u liječenju proširenog raka dojkeNovosel, Luka Breast cancer: radiotherapy • Breast cancer: methastases33 – 42
7.Napredne tehnologije u radioterapiji raka dojke - optimiziranje učinka uz minimalizaciju toksičnostiAntunac, Katarina Breast cancer: radiotherapy75 – 86
8.Kirurški zahvati na dojci i aksili u neoadjuvantnom pristupu liječenju raka dojkeMilas, Ivan
Stanec, Mladen  • Orešić, Tomislav  • Guteša, Ilija  • Roth, Andrej  • Zore, Zvonimir  • Gulan, Mirko  • Eljuga, Domagoj
Breast cancer: surgery51 – 56
9.Liječenje bolesnica s moždanim presadnicama raka dojke u eri ciljane terapije i imunoterapijeJazvić, Marijana
Bolanča, Ante  • Dabelić, Nina  • Soldić, Željko  • Radić, Jasna  • Urch, Kristina
Brain tumors • Immunotherapy • Breast cancer: methastases119 – 128
10.Očuvanje fertilnosti pri liječenju bolesnica s ranim rakom dojkeBašić-Koretić, Martina
Šantek, Fedor  • Soče, Majana  • Baučić, Maja  • Šandrk, Sanja  • Bebek, Marko  • Čičak, Dejan  • Juretić, Antonio
Breast cancer: hormon therapy • Breast cancer: haemotherapy • Fertility99 – 108
11.Potencijalni uzroci trendova pojavnosti i smrtnosti od raka dojke u HrvatskojŠekerija, Mario
Čukelj, Petra
Breast cancer
Hrvatska
1 – 11
12.Biopsije i rebiopsije u algoritmima dijagnostike i praćenja bolesnica s metastatskim rakom dojke - potreba i izazovCambj Sapunar, Liana Breast cancer: diagnostics • Biopsy • Breast cancer: methastases23 – 32