Povratak
Bolesti dojke : zbornik radova XXVII. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" održanog 28. 09. 2017. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti / [urednik Ivan Prpić]
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
1.Uloga androgenih receptora kod hormonski ovisnog i hormonski neovisnog raka dojke / Eduard Vrdoljak, Marija BanVrdoljak, Eduard
Ban, Marija
87 – 98
2.Trebaju li svi bolesnici s lokoregionalnim povratom raka dojke primiti sustavno liječenje? / Ingrid Belac-Lovasić, Franjo Lovasić, Ana Marija BukovicaBelac-Lovasić, Ingrid
Lovasić, Franjo • Bukovica, Ana Marija
57 – 73
3.Era precizne dijagnostike raka dojke - sadašnjost i trendovi za budućnost / Snježana TomićTomić, Snježana13 – 22
4.Kognitivni poremećaji u bolesnica liječenih zbog raka dojke / Paula Podolski, Nera Šarić, Duška Petranović, Martina Bašić KoretićPodolski, Paula • Podolski, Paula
Šarić, Nera • Petranović, Duška • Bašić-Koretić, Martina
109 – 118
5.Mjesto limfoscintigrafije limfnog čvora čuvara tijekom neoadjuvantnog liječenja ranog raka dojke / Marija Punda, Maja Franceschi, Nina Dabelić, Josip Staničić, Ante BolančaPunda, Marija
Franceschi, Maja • Dabelić, Nina • Staničić, Josip • Bolanča, Ante
43 – 49
6.Terapijske mogućnosti intervencijske radiologije u liječenju proširenog raka dojke / Luka NovoselNovosel, Luka33 – 42
7.Napredne tehnologije u radioterapiji raka dojke - optimiziranje učinka uz minimalizaciju toksičnosti / Katarina AntunacAntunac, Katarina75 – 86
8.Kirurški zahvati na dojci i aksili u neoadjuvantnom pristupu liječenju raka dojke / Ivan Milas, Mladen Stanec, Zvonimir Zore, Andrej Roth, Tomislav Orešić, Domagoj Eljuga, Mirko Gulan, Ilija GutešaMilas, Ivan
Stanec, Mladen • Zore, Zvonimir • Roth, Andrej • Orešić, Tomislav • Eljuga, Domagoj • Gulan, Mirko • Guteša, Ilija
51 – 56
9.Liječenje bolesnica s moždanim presadnicama raka dojke u eri ciljane terapije i imunoterapije / Marijana Jazvić, Kristina Urch, Nina Dabelić, Željko Soldić, Jasna Radić, Ante BolančaJazvić, Marijana
Urch, Kristina • Dabelić, Nina • Soldić, Željko • Radić, Jasna • Bolanča, Ante
119 – 128
10.Očuvanje fertilnosti pri liječenju bolesnica s ranim rakom dojke / Martina Bašić Koretić, Maja Baučić, Majana Soče, Sanja Šandrk, Marko Bebek, Dejan Čičak, Fedor Šantek, Antonio JuretićBašić-Koretić, Martina
Baučić, Maja • Soče, Majana • Šandrk, Sanja • Bebek, Marko • Čičak, Dejan • Šantek, Fedor • Juretić, Antonio
99 – 108
11.Potencijalni uzroci trendova pojavnosti i smrtnosti od raka dojke u Hrvatskoj / Mario Šekerija, Petra ČukeljŠekerija, Mario
Čukelj, Petra • Čukelj, Petra
1 – 11
12.Biopsije i rebiopsije u algoritmima dijagnostike i praćenja bolesnica s metastatskim rakom dojke - potreba i izazov / Liana Cambj SapunarCambj Sapunar, Liana23 – 32