Povratak
Josip Županov : 1923.-2004. : Spomenica preminulim akademicima