Povratak
Knj. 28 (2017) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Normizacija pokazatelja onečišćenja površinskih i podzemnih voda algoritmima neizrazite logikeRumenjak, Damir Subterranean waters • Mathematical logic • Water supply13 – 29
2.Dinamika sadržaja nitrata, fosfata i deterdženata u podzemnoj vodi vodoopskrbnog sustava Međimurske županijeSakač, Nikola
Glumac, Nada  • Kovač, Ivan
Subterranean waters • Water supply
Međimurje • Međimurska županija
31 – 40
3.Komparativna analiza koncentracije nitrata u gornjem i donjem sloju varaždinskog vodonosnikaKovač, Ivan
Mesec, Josip  • Kovačev-Marinčić, Barica  • Novotni-Horčička, Nikolina  • Vugrinec, Jelena
Water supply
Varaždin
41 – 57
4.Kukuljevićev Arkiv i počeci nacionalne znanstvene periodikeBrešić, Vinko Kukuljević Sakcinski, Ivan
Scientific periodicals • Periodicals, journals, magazines
Hrvatska
61 – 68
5.Usmena književnost u Kukuljevićevu Arkivu za povjestnicu jugoslavenskuZvonar, Ivan (1938) Kukuljević Sakcinski, Ivan
Scientific periodicals • Legends, myths • Ethnography • Folk literature
69 – 115
6.Ivan Kukuljević Sakcinski u časopisu Radovi Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u VaraždinuVargović, Eduard Kukuljević Sakcinski, Ivan
Scientific periodicals • Biographical and related studies
Varaždinske Toplice • Varaždin
117 – 135
7.Kvaliteta življenja, sreća i životno zadovoljstvo u Hrvatskoj i zemljama EU, te usporedbe sjeverozapadne i ostalih dijelova HrvatskeKaliterna Lipovčan, Ljiljana
Brajša-Žganec, Andreja
Demography • Statistics • Kvaliteta života
Europa • Hrvatska • Sjeverozapadna Hrvatska
139 – 153
8.Demografska obilježja sjeverozapadne HrvatskePokos, Nenad Statistics • Demographic differentiation • Demography
Sjeverozapadna Hrvatska
155 – 174
9.Socioekonomski razvoj i kvaliteta življenja u sjeverozapadnoj hrvatskoj: statistička regionalizacija kao okvir za elastičnu pod-regijuPoljanec Borić, Saša Regional economics • Statistics
Sjeverozapadna Hrvatska
175 – 196
10.Socio-prostorni aspekti razvoja sjeverozapadne Hrvatske: između normiranja i praksiMišetić, Anka Ecology • Physical planning
Sjeverozapadna Hrvatska
197 – 211
11.Kvaliteta življenja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj kroz povijest s naglaskom na Grad VaraždinDobrovšak, Ljiljana History of Varaždin • Agriculture • Social aid
Varaždin • Sjeverozapadna Hrvatska
213 – 245
12.Kvaliteta življenja građana Grada Varaždina: usporedba s Europskom unijomBrajša-Žganec, Andreja  • Kozina, Goran Statistics • Kvaliteta života
Europska unija • Varaždin
247 – 265
13.Koloman Rac u arhivskim dokumentimaLevanić, Karmen Rac, Koloman
Archive fonds • Biographical and related studies • Archives • Državni arhivi
269 – 281
14.Akademik Miroslav Šicel - voditelj Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu 2003. – 2011.Vargović, Eduard Šicel, Miroslav (1926)
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad Varaždin
Biographical and related studies • Croatian language: history • Croatianists • Academicians
Varaždin
285 – 301
15.Srednjovjekovno plemstvo MeđimurjaTurk, Zoran Middle Ages history • Croatian nobility
Međimurje
305 – 352
16.Theodor Kravina Cronstain i njegove veze s isusovačkim kolegijem u Varaždinu (obljetnica četvrtine tisućljeća imenovanja varaždinskog profesora Cronstaina rektorom Theresianuma u Beču)Južnič, Stanislav Kravina Cronstain, Theodor
Jesuits • Biographical and related studies
Varaždin
353 – 366
17.Pjesme Florijana Andrašeca u novinama Muraköz-MedjimurjeBunjac, Branimir Andrašec, Florijan
Croatian poetry: study and criticism
Međimurje
367 – 378
18.Djelovanje varaždinskih gimnazijskih skauta početkom Prvog svjetskog rataHorvat, Siniša Pupils, students • Schools leading to full matriculation • First World War
Varaždin
379 – 391
19.Doprinos varaždinske mladeži dobrotvornim aktivnostima tijekom Prvog svjetskog radaHorvat, Siniša First World War • Pupils, students
Varaždin
393 – 414
20.Udio djela s filozofskom tematikom u knjižnom fondu samostanske knjižnice reda kapucina u Varaždinu prema katalozima iz 1762. i 1944.Škerbić, Matija Mato Catalogues of non-private libraries • Capuchins • Monasteries • Church institutions libraries • Philosophy
Varaždin
415 – 434
21.Varaždinske barokne večeri pod ravnateljstvom hrvatskog skladatelja Davora Bobića (2007.-2014.)Weber, Zdenka Bobić, Davor
Musical festivals • Baroque music
Varaždin
435 – 448
22.O Hrvatskoj akademiji, njezinim razredima i članovima rođenim na području sjeverozapadne Hrvatske. U povodu 30. obljetnice tiska časopisa Radovi Zavoda za znanstveni rad VaraždinHuzjan, Vladimir
Kaniški, Ana
Academicians • Academies
Varaždin • Hrvatska
449 – 462
23.Vitraji Pavla Vojkovića u župnoj crkvi sv. Martina biskupa u Varaždinskim ToplicamaKaniški, Ana Churches • Artistic glass
Varaždinske Toplice
463 – 492