Povratak
Bolesti dojke : zbornik radova XXVIII. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" održanog 27. 9. 2018. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti / urednik Ivan Prpić
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
1.Važnost genetičkog savjetovališta za nasljedni rak dojke / Tamara Žigman, Iva Kirac, Snježana Ramić, Ivan MilasŽigman, Tamara
Kirac, Iva  • Ramić, Snježana  • Milas, Ivan
Genetika ; Genetics • Rak dojke: dijagnostika ; Breast cancer: diagnostics
575 – Genetika • 618.19-006-07 – Rak dojke: dijagnostika
1 – 17
2.Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke u Republici Hrvatskoj / Andrea Šupe Parun, Petra Čukelj, Mario ŠekerijaŠupe, Andrea
Čukelj, Petra  • Šekerija, Mario
Rak dojke: dijagnostika ; Breast cancer: diagnostics––Hrvatska
618.19-006-07 – Rak dojke: dijagnostika
19 – 29
3.Uloga određivanja estrogenskih i progesteronskih receptora te HER2 u materijalu dobivenom aspiracijskom citologijom kod bolesnika s metastazama karcinoma dojke koji su nedostupni biopsiji / Vesna Ramljak, Iva Bobuš Kelčec, Merdita Agai, Marija Škerlj, Vivien Nikić, Edvina Maras KaračićRamljak, Vesna
Bobuš-Kelčec, Iva  • Agai, Merdita  • Škerlj, Marija  • Nikić, Vivien  • Maras Karačić, Edvina
Citologija (Histologija) ; Cytology (Histology) • Rak dojke: dijagnostika ; Breast cancer: diagnostics • Rak dojke: metastaze ; Breast cancer: methastases • Rak dojke: hormonska terapija ; Breast cancer: hormon therapy
611.018.1 – Citologija (Histologija) • 618.19-006-033.2 – Rak dojke: metastaze • 618.19-006-07 – Rak dojke: dijagnostika • 618.19-006-085.357 – Rak dojke: hormonska terapija
31 – 42
4.TNM-klasifikacija karcinoma dojke u revidiranom, osmom izdanju AJCC / Snježana TomićTomić, Snježana Rak dojke: dijagnostika ; Breast cancer: diagnostics
618.19-006-07 – Rak dojke: dijagnostika
43 – 51
5.Slikovne pretrage dojke nakon provedenog liječenja / Boris Brkljačić, Eugen Divjak, Iva Biondić, Gordana IvanacBrkljačić, Boris
Divjak, Eugen  • Biondić, Iva  • Ivanac, Gordana
Ultrazvuk u medicini ; Ultrasonic vibrations (Medicine) • Mamografija ; Breasts diseases: X-rays diagnostics • Rak dojke: dijagnostika ; Breast cancer: diagnostics
534.321.9:61 – Ultrazvuk u medicini • 618.19-006-07 – Rak dojke: dijagnostika • 618.19-073.7 – Mamografija
53 – 69
6.Male lezije u dojci – širokoiglena ili kirurška biopsija? / Ivan Milas, Mladen Stanec, Zvonimir Zore, Andrej Roth, Tomislav Orešić, Domagoj Eljuga, Mirko Gulan, Ilija GutešaMilas, Ivan
Stanec, Mladen  • Zore, Zvonimir  • Roth, Andrej  • Orešić, Tomislav  • Eljuga, Domagoj  • Gulan, Mirko  • Guteša, Ilija liječnik
Rak dojke: kirurško liječenje ; Breast cancer: surgery • Biopsija ; Biopsy
616-076 – Biopsija • 618.19-006-089 – Rak dojke: kirurško liječenje
71 – 75
7.Multidisciplinarni tim u svakodnevnoj kliničkoj praksi zbrinjavanja bolesnica s rakom dojke / Ingrid Belac-Lovasić, Franjo Lovasić, Ana Marija Bukovica, Iva Skočilić, Damir VučinićBelac-Lovasić, Ingrid
Lovasić, Franjo  • Bukovica, Ana Marija  • Skočilić, Iva  • Vučinić, Damir
Rak dojke: liječenje ; Breast cancer: treatment
618.19-006-08 – Rak dojke: liječenje
77 – 86
8.Lokalna terapija oligometastatskog raka dojke – indikacije i terapijski dometi / Martina Bašić Koretić, Antonio Juretić, Fedor Šantek, Paula Podolski, Nera Šarić, Marko Bebek, Maja Baučić, Sanja Šandrk, Majana SočeBašić-Koretić, Martina
Juretić, Antonio  • Šantek, Fedor  • Podolski, Paula  • Šarić, Nera  • Bebek, Marko  • Baučić, Maja  • Šandrk, Sanja  • Soče, Majana
Rak dojke: liječenje ; Breast cancer: treatment • Rak dojke: metastaze ; Breast cancer: methastases
618.19-006-033.2 – Rak dojke: metastaze • 618.19-006-08 – Rak dojke: liječenje
87 – 101
9.Adjuvantna endokrina terapija kod predmenopauzalnih žena / Natalija Dedić PlavetićDedić-Plavetić, Natalija Rak dojke: hormonska terapija ; Breast cancer: hormon therapy • Rak dojke: liječenje ; Breast cancer: treatment
618.19-006-08 – Rak dojke: liječenje • 618.19-006-085.357 – Rak dojke: hormonska terapija
103 – 107
10.Važnost inhibitora kinaza ovisnih o ciklinima u terapiji hormonski pozitivnog, HER2 negativnog metastatskog raka dojke / Branka Petrić Miše, Marija Ban, Ante Strikić, Eduard VrdoljakPetrić Miše, Branka
Ban, Marija (1979-)  • Strikić, Ante  • Vrdoljak, Eduard
Rak dojke: kemoterapija ; Breast cancer: haemotherapy • Rak dojke: liječenje ; Breast cancer: treatment
618.19-006-08 – Rak dojke: liječenje • 618.19-006-085.28 – Rak dojke: kemoterapija
109 – 120
11.Treba li liječenje karcinoma dojke kod muškaraca biti različito od liječenja kod žena? / Marijana Jazvić, Marija Miletić, Željko Soldić, Nina Dabelić, Ante BolančaJazvić, Marijana
Miletić, Marija  • Soldić, Željko  • Dabelić, Nina  • Bolanča, Ante
Rak dojke: liječenje ; Breast cancer: treatment
618.19-006-08 – Rak dojke: liječenje
121 – 127
12.Dugotrajne remisije kod metastatskog raka dojke / Paula Podolski, Nera Šarić, Martina Bašić KoretićPodolski, Paula
Šarić, Nera  • Bašić-Koretić, Martina
Rak dojke: metastaze ; Breast cancer: methastases
618.19-006-033.2 – Rak dojke: metastaze
129 – 138