Povratak
Knj. 22(2018) / glavna urednica Mira Menac-Mihalić
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
1.Morfologija podravskoga kajkavskog dijalekta / Jela MaresićMaresić, JelaHrvatski jezik: morfologija ; Croatian language: morphology • Hrvatski jezik: dijalektologija ; Croatian language: dialectology • Kajkavski govori ; Kajkavian dialects––Podravina
811.163.42'366 – Hrvatski jezik: morfologija • 811.163.42'28 – Hrvatski jezik: dijalektologija
1 – 140
2.Vzporedna predstavitet (slovenskih) slovničnih pojavov po gradivu za narečne atlase / Peter WeissWeiss, PeterSlovenski jezik: leksikologija ; Slovene language: lexicology • Geografska lingvistika ; Geographical linguistics • Slovenski jezik: gramatika ; Slovenian language: grammar • Slovenski jezik: dijalektologija ; Slovene language: dialectology • Lingvistički atlasi ; Language atlases
811.163.6'36 – Slovenski jezik: gramatika • 811.163.6'28 – Slovenski jezik: dijalektologija • 81'286 – Geografska lingvistika • 81'286(084.42) – Lingvistički atlasi
141 – 153
3.O neocirkumfleksu na sjeverozapadnom čakavskom području : Sanja Zubčić. 2017. Neocirkumfleks u čakavskom narječju. Rijeka: Filozofski fakultet ; [prikaz] / Martina BašićBašić, MartinaČakavsko narječje––Akcentuacija ; Accent • Hrvatski jezik: fonetika ; Croatian language: phonetics • Hrvatski jezik: dijalektologija ; Croatian language: dialectology
801.612 – Akcentuacija • 811.163.42'34 – Hrvatski jezik: fonetika • 811.163.42'28 – Hrvatski jezik: dijalektologija
157 – 160
4.Govori na granici : Januška Gostenčik. 2018. Krajevni govori ob Čabranki in zgornji Kolpi. Ljubljana: Institut za slovenski jezik Frana Ramovša ; [prikaz] / Marija Malnar JurišićMalnar Jurišić, MarijaSlovenski jezik: dijalektologija ; Slovene language: dialectology • Hrvatski jezik: dijalektologija ; Croatian language: dialectology
811.163.6'28 – Slovenski jezik: dijalektologija • 811.163.42'28 – Hrvatski jezik: dijalektologija
161 – 166
5.Slivanjski govori ili „kako govori Neretva” : Perina Vukša Nahod. 2017. Slivanjski govori: fonologija i morfologija. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje ; [prikaz] / Marija Malnar JurišićMalnar Jurišić, MarijaŠtokavsko narječje ; Shtokavian dialect––Dubrovačko-neretvanska županija • Hrvatski jezik: morfologija ; Croatian language: morphology • Hrvatski jezik: fonologija ; Croatian language: phonology
811.163.42'366 – Hrvatski jezik: morfologija • 811.163.42'344 – Hrvatski jezik: fonologija
167 – 170
6.„U svim selima ista tužna slika”. Jezična iskustva i izazovi Žumberčana u iseljeništvu : Aleksandra Ščukanec. 2017. Priče iz zaboravljenog kraja. Jezične biografije transmigranata iz Žumberka. Zagreb: Srednja Europa ; [prikaz] / Marina MarinkovićMarinković, MarinaHrvatski jezik: dijalektologija ; Croatian language: dialectology––Žumberak
811.163.42'28 – Hrvatski jezik: dijalektologija
171 – 175