Povratak
Sv. 60(2018) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Prostor kao društvena praksa: gradine i heterotipijaKulenović, Igor Prapovijesne naseobine1 – 24
2.Gospodarske prilike Zmajevićeva glagoljaškog sjemeništa u Zadru u vrijeme rektora kanonika Josipa Calvija (1782.-1810.)Dundović, Zdenko Gospodarstvo • Obrazovanje kršćanskih svećenika
Zadar
249 – 318
3.Pripadnici austrougarske mornarice i čitanje u Prvom svjetskom ratu: primjer splitske Knjižare MorpurgoLakuš, Jelena
Topić, Nada
Prvi svjetski rat • Ratna mornarica
Split
319 – 350
4.Srpska demokratska stranka od konstituiranja prvog višestranačkog sabora do početka srpske pobune u Hrvatskoj u kolovozu 1990.Knežević, Domagoj Parlamentarni izbori • Političke stranke411 – 442
5.Vojni inženjer Antun Marković (u. 1767.) i njegova pješačka pukovnijaČoralić, Lovorka (1968-)
Markulin, Nikola
Marković, Antun
Vojni rodovi • Vojna povijest
167 – 194
6.Nova istraživanja i dopune o graditeljima mramornih oltara u Zadru: Antonio Peschiera, Baldassare Garzotti, Pietro Coste i Girolamo GirardiGoja, Bojan Graditelji • Oltari, propovjedaonice • Sakralna arhitektura
Zadar
119 – 146
7.Novi nalaz zadarskog komunalnog folara Moneta Iadre i problematika njegova kovanjaFilipičić, Dejan Hrvatski novac • Novac (Arheološki nalazi) • Novac
Zadar
71 – 84
8.Politički odnosi Đurađa II. Stracimirovića Balšića i Dubrovnika (1385. - 1403.)Premović, Marijan Diplomacija • Međunarodni politički odnosi
Dubrovnik
85 – 117
9.Prilozi istraživanju svakodnevnog života Vinjerca na temelju glagoljske knjige bratovštine sv. Antuna Padovanskog i ostalih glagoljskih vrela od kraja 17. do početka 19. stoljećaFranov-Živković, Grozdana (1963-)
Deković, Danijela
Matične knjige • Bratovštine
Vinjerac
205 – 248
10.Novi prilozi za istraživanje akcije „Deseti travnja“: nepoznato pismo Ante Pavelića iz srpnja 1948.Delić, Ante Pavelić, Ante
Političari
Jugoslavija
358 – 409
11.Djelovanje suda za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj 1945. - osvrt na srednjodalmatinski okrug i presudu Mati Podrugu iz DicmaMatić, Zdravko Sudstvo • Sudske presude i odluke
Jugoslavija
351 – 383
12.Poljana gladijatora na mozaicima antičke Enone: istraživanje u arhivima kulturnih institucija Zadra i NinaDubolnić Glavan, Martina mozaik
Zadar
25 – 70
13.Britansko-mletački odnosi u doba Drugog morejskog rata (1714. - 1718.)Kocić, Marija Povijest Velike Britanije
Venecija
147 – 166
14.Josip Vrandečić, Zadarski nadbiskup Minuccio Minucci i njegova jadranska misija, Leykam international d.o.o, Zagreb i Filozofski fakultet u Splitu, Split - Zagreb, 2018.Strika, Zvjezdan Minucci, Minuccio
Nadbiskupi
Zadar
443 – 448
15.Nenad Cambi, Dioklecijan — povijesne kontroverze i današnje dileme, Književni krug Split, Split, 2016.Mijić, Krešimir Diocletianus, Gaius Aurelius Valerius
Kulturna povijest • Rimska povijest
449 – 451
16.Fontes: izvori za hrvatsku povijest, sv. 23, br. 1, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2017.Bećir, Ante Hrvatska povijest: časopisi452 – 453
17.Fazileta Hafizović, Kliški sandžak od osnivanja do početka Kandijskog rata(1537-1645. godine), Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo, 2016.Vlašić, Anđelko Osmansko carstvo • Porezni zakoni i propisi • Kliški sandžak (16. st.)
Bosna i Hercegovina • Dalmacija • Klis
454 – 456
18.Begegnung der Kirche in Ost und West im Spiegel der synodalen Strukturen. Historisch-theologische Beitrage — Festschrift zum 70. Geburtstag von Petar Vrankić (Susretanje Crkve na Istoku i na Zapadu u zrcalu sinodalnih struktura. Povijesno-teološki doprinosi. Zbornik u čast Petru Vrankiću povodom 70. rođendana), priredili Johannes Grohe, Gregor Wurst, Zvjezdan Strika, Hermann Fischer, EOS-Verlag SaOršolić, Tado Crkvena povijest • Teologija457 – 463
19.Gradivo za povijest istočnog Jadrana u ranom novom vijeku, sv. II: Spisi zadarskog bilježnika Antonija Calogere (1768. — 1770.) / Fontes spectantes historiam Adriatici orientalis priscae aetatis recentioris, vol. II: Acta notarii iadrensis Antonii Calogera (1768-1770). prepisali i uredili Juraj Balić, Lovorka Čoralić i Filip Novosel, kazala izradili Juraj Balić, Maja Katušić i Filip Novosel, HrvatMarkulin, Nikola Arhivsko gradivo • Povijest Dalmacije • Povijest Zadra464 – 465