Povratak
Sv. 60(2018) / glavni i odgovorni urednik Nenad Cambi
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
1.Prostor kao društvena praksa: gradine i heterotipija / Igor KulenovićKulenović, IgorPrapovijesne naseobine ; Prehistoric settlements • Utvrde
903.4 – Prapovijesne naseobine • 725.96 – Utvrde
1 – 24
2.Gospodarske prilike Zmajevićeva glagoljaškog sjemeništa u Zadru u vrijeme rektora kanonika Josipa Calvija (1782.-1810.) / Zdenko DundovićDundović, ZdenkoGospodarstvo ; Economics––Zadar • Obrazovanje kršćanskih svećenika ; Education of christian priests
338 – Gospodarstvo • 27-725:37 – Obrazovanje kršćanskih svećenika
249 – 318
3.Pripadnici austrougarske mornarice i čitanje u Prvom svjetskom ratu: primjer splitske Knjižare Morpurgo / Jelena Lakuš, Nada TopićLakuš, Jelena
Topić, Nada
319 – 350
4.Srpska demokratska stranka od konstituiranja prvog višestranačkog sabora do početka srpske pobune u Hrvatskoj u kolovozu 1990. / Domagoj KneževićKnežević, Domagoj411 – 442
5.Vojni inženjer Antun Marković (u. 1767.) i njegova pješačka pukovnija / Lovorka Čoralić, Nikola MarkulinČoralić, Lovorka
Markulin, Nikola
Marković, Antun167 – 204
6.Nova istraživanja i dopune o graditeljima mramornih oltara u Zadru: Antonio Peschiera, Baldassare Garzotti, Pietro Coste i Girolamo Girardi / Bojan GojaGoja, BojanGraditelji ; Constructors • Oltari, propovjedaonice ; Altars, pulpits––Zadar • Sakralna arhitektura ; Sacral architecture––Zadar
726.591 – Oltari, propovjedaonice • 726 – Sakralna arhitektura
119 – 146
7.Novi nalaz zadarskog komunalnog folara Moneta Iadre i problematika njegova kovanja / Dejan FilipčićFilipčić, DejanHrvatski novac ; Croatian money • Novac (Arheološki nalazi) ; Numismatics (Archaeological remains)––Zadar • Numizmatika ; Numismatics
Hrvatski novac • 904:737 – Novac (Arheološki nalazi) • 737 – Numizmatika
71 – 84
8.Politički odnosi Đurađa II. Stracimirovića Balšića i Dubrovnika (1385. - 1403.) / Marijan PremovićPremović, MarijanDiplomacija ; Diplomatic influence––Dubrovnik ; Crna Gora • Međunarodni politički odnosi ; International relations
327.8 – Diplomacija • 327 – Međunarodni politički odnosi
85 – 117
9.Prilozi istraživanju svakodnevnog života Vinjerca na temelju glagoljske knjige bratovštine sv. Antuna Padovanskog i ostalih glagoljskih vrela od kraja 17. do početka 19. stoljeća / Gordana Franov-Živković, Danijela DekovićFranov-Živković, Grozdana
Deković, Danijela
Matične knjige ; Rigistrary offices, registrars of birth, marriage, death––Vinjerac • Bratovštine: crkvene ; Brotherhoods: religious––Vinjerac
351.755.2 – Matične knjige • 27-786 – Bratovštine: crkvene
205 – 248
10.Novi prilozi za istraživanje akcije „Deseti travnja“: nepoznato pismo Ante Pavelića iz srpnja 1948. / Ante DelićDelić, AntePavelić, Ante
Političari ; Politicians
32-05 – Političari
385 – 409
11.Djelovanje suda za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj 1945. - osvrt na srednjodalmatinski okrug i presudu Mati Podrugu iz Dicma / Zdravko MatićMatić, Zdravko • Matić, Zdravko347.97/.99 – Sudstvo351 – 383
12.Poljana gladijatora na mozaicima antičke Enone: istraživanje u arhivima kulturnih institucija Zadra i Nina / Martina Dubolnić GlavanDubolnić Glavan, MartinaArhivi ; Archives––Zadar ; Nin
930.25 – Arhivi
25 – 70
13.Britansko-mletački odnosi u doba Drugog morejskog rata (1714. - 1718.) / Marija KocićKocić, MarijaPovijest Velike Britanije ; History of England and Great Britain • Povijest Venecije ; History of Venice • Diplomacija ; Diplomatic influence––Velika Britanija ; Venecija147 – 166
14.Josip Vrandečić, Zadarski nadbiskup Minuccio Minucci i njegova jadranska misija, Leykam international d.o.o, Zagreb i Filozofski fakultet u Splitu, Split - Zagreb, 2018. : [prikaz] / Zvjezdan StrikaStrika, ZvjezdanMinucci, Minuccio
Nadbiskupi ; Archbishops––Hrvatska • Crkvena povijest ; General history of the Christian Church
27-726.1 – Nadbiskupi • 27-9 – Crkvena povijest
443 – 448
15.Nenad Cambi, Dioklecijan — povijesne kontroverze i današnje dileme, Književni krug Split, Split, 2016. : [prikaz] / Krešimir MijićMijić, KrešimirDiocletianus, Gaius Aurelius Valerius
Kulturna povijest ; Cultural history • Rimska povijest ; History of the ancient Rome (to 476 AD)
930.85 – Kulturna povijest • 94(37) – Rimska povijest
449 – 451
16.Fontes: izvori za hrvatsku povijest, sv. 23, br. 1, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2017. : [prikaz] / Ante BećirBećir, AnteHrvatska povijest: časopisi ; Croatian history: periodicals • Arhivistika: časopisi ; Archivistics: periodicals
94(497.5)(05) – Hrvatska povijest: časopisi • 930.25.01(05) – Arhivistika: časopisi
452 – 453
17.Fazileta Hafizović, Kliški sandžak od osnivanja do početka Kandijskog rata(1537-1645. godine), Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo, 2016. : [prikaz] / Anđelko VlašićVlašić, AnđelkoPorezni zakoni i propisi ; Tax laws––Osmansko Carstvo • Kliški sandžak (16. st.) ; Klis sandžak (16th c.)
336.22(094.5) – Porezni zakoni i propisi
454 – 456
18.Begegnung der Kirche in Ost und West im Spiegel der synodalen Strukturen. Historisch-theologische Beitrage — Festschrift zum 70. Geburtstag von Petar Vrankić (Susretanje Crkve na Istoku i na Zapadu u zrcalu sinodalnih struktura. Povijesno-teološki doprinosi. Zbornik u čast Petru Vrankiću povodom 70. rođendana), priredili Johannes Grohe, Gregor Wurst, Zvjezdan Strika, Hermann Fischer, EOS-Verlag Sa : [prikaz] / Tado OršolićOršolić, Tado457 – 463
19.Gradivo za povijest istočnog Jadrana u ranom novom vijeku, sv. II: Spisi zadarskog bilježnika Antonija Calogere (1768. — 1770.) / Fontes spectantes historiam Adriatici orientalis priscae aetatis recentioris, vol. II: Acta notarii iadrensis Antonii Calogera (1768-1770). prepisali i uredili Juraj Balić, Lovorka Čoralić i Filip Novosel, kazala izradili Juraj Balić, Maja Katušić i Filip Novosel, Hrvat : [prikaz] / Nikola MarkulinMarkulin, Nikola464 – 465