Povratak
Sv. 60(2018) / glavni i odgovorni urednik Nenad Cambi
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
1.Prostor kao društvena praksa: gradine i heterotipija / Igor KulenovićKulenović, Igor 1 – 24
2.Gospodarske prilike Zmajevićeva glagoljaškog sjemeništa u Zadru u vrijeme rektora kanonika Josipa Calvija (1782.-1810.) / Zdenko DundovićDundović, Zdenko 249 – 318
3.Pripadnici austrougarske mornarice i čitanje u Prvom svjetskom ratu: primjer splitske Knjižare Morpurgo / Jelena Lakuš, Nada TopićLakuš, Jelena
Topić, Nada
319 – 350
4.Srpska demokratska stranka od konstituiranja prvog višestranačkog sabora do početka srpske pobune u Hrvatskoj u kolovozu 1990. / Domagoj KneževićKnežević, Domagoj 411 – 442
5.Vojni inženjer Antun Marković (u. 1767.) i njegova pješačka pukovnija / Lovorka Čoralić, Nikola MarkulinČoralić, Lovorka (1968-)
Markulin, Nikola
Marković, Antun 167 – 204
6.Nova istraživanja i dopune o graditeljima mramornih oltara u Zadru: Antonio Peschiera, Baldassare Garzotti, Pietro Coste i Girolamo Girardi / Bojan GojaGoja, Bojan 119 – 146
7.Novi nalaz zadarskog komunalnog folara Moneta Iadre i problematika njegova kovanja / Dejan FilipčićFilipčić, Dejan (1988-) 71 – 84
8.Politički odnosi Đurađa II. Stracimirovića Balšića i Dubrovnika (1385. - 1403.) / Marijan PremovićPremović, Marijan 85 – 117
9.Prilozi istraživanju svakodnevnog života Vinjerca na temelju glagoljske knjige bratovštine sv. Antuna Padovanskog i ostalih glagoljskih vrela od kraja 17. do početka 19. stoljeća / Gordana Franov-Živković, Danijela DekovićFranov-Živković, Grozdana (1963-)
Deković, Danijela
205 – 248
10.Novi prilozi za istraživanje akcije „Deseti travnja“: nepoznato pismo Ante Pavelića iz srpnja 1948. / Ante DelićDelić, Ante Pavelić, Ante 385 – 409
11.Djelovanje suda za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj 1945. - osvrt na srednjodalmatinski okrug i presudu Mati Podrugu iz Dicma / Zdravko MatićMatić, Zdravko  • Matić, Zdravko 351 – 383
12.Poljana gladijatora na mozaicima antičke Enone: istraživanje u arhivima kulturnih institucija Zadra i Nina / Martina Dubolnić GlavanDubolnić Glavan, Martina 25 – 70
13.Britansko-mletački odnosi u doba Drugog morejskog rata (1714. - 1718.) / Marija KocićKocić, Marija 147 – 166
14.Josip Vrandečić, Zadarski nadbiskup Minuccio Minucci i njegova jadranska misija, Leykam international d.o.o, Zagreb i Filozofski fakultet u Splitu, Split - Zagreb, 2018. : [prikaz] / Zvjezdan StrikaStrika, Zvjezdan Minucci, Minuccio 443 – 448
15.Nenad Cambi, Dioklecijan — povijesne kontroverze i današnje dileme, Književni krug Split, Split, 2016. : [prikaz] / Krešimir MijićMijić, Krešimir Diocletianus, Gaius Aurelius Valerius 449 – 451
16.Fontes: izvori za hrvatsku povijest, sv. 23, br. 1, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2017. : [prikaz] / Ante BećirBećir, Ante 452 – 453
17.Fazileta Hafizović, Kliški sandžak od osnivanja do početka Kandijskog rata(1537-1645. godine), Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo, 2016. : [prikaz] / Anđelko VlašićVlašić, Anđelko 454 – 456
18.Begegnung der Kirche in Ost und West im Spiegel der synodalen Strukturen. Historisch-theologische Beitrage — Festschrift zum 70. Geburtstag von Petar Vrankić (Susretanje Crkve na Istoku i na Zapadu u zrcalu sinodalnih struktura. Povijesno-teološki doprinosi. Zbornik u čast Petru Vrankiću povodom 70. rođendana), priredili Johannes Grohe, Gregor Wurst, Zvjezdan Strika, Hermann Fischer, EOS-Verlag Sa : [prikaz] / Tado OršolićOršolić, Tado 457 – 463
19.Gradivo za povijest istočnog Jadrana u ranom novom vijeku, sv. II: Spisi zadarskog bilježnika Antonija Calogere (1768. — 1770.) / Fontes spectantes historiam Adriatici orientalis priscae aetatis recentioris, vol. II: Acta notarii iadrensis Antonii Calogera (1768-1770). prepisali i uredili Juraj Balić, Lovorka Čoralić i Filip Novosel, kazala izradili Juraj Balić, Maja Katušić i Filip Novosel, Hrvat : [prikaz] / Nikola MarkulinMarkulin, Nikola 464 – 465