UPUTE ZA KORIŠTENJE

Na mrežnom mjestu Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti slijede se principi otvorenog pristupa znanju i informacijama, pa sadržaj građe predstavlja javno dostupnu znanstvenu i kulturnu baštinu Hrvatske, kroz radove naših autora, objavljene u brojnim izdanjima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Prava nad cjelokupnim sadržajem zbirke objavljene u digitaliziranom obliku, na mrežnom mjestu Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, pridržava Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Pristup najvećem broju digitalne građe je javno dostupan i besplatan, a preuzimanje i iskorištavanje regulirano je u dopuštenju za korištenje (licenciji) koje je navedeno uz digitalni objekt (npr. Licencije: Slobodno djelo (PDM) = The Public Domain Mark (PDM), Licencije:Zaštićeno autorskim pravom (InC) = In Copyright (InC).

Digitalna građa koja je u dopuštenju za korištenje (licenciji) označena kao Slobodno djelo (Public domain) može se reproducirati u komercijalne i nekomercijalne svrhe i proizvoljno koristiti. Druga dopuštenja za korištenje (licencije) objašnjena su ovdje.

Digitalni sadržaj za koji autor ili nositelj autorskog prava nije dao dopuštenje za objavljivanje ili za koji autorska prava nisu istekla (sedamdeset godina nakon autorove smrti) mogu se dobiti na uvid isključivo u Knjižnici HAZU, Zagreb 10000, Strossmayerov trg 14 (npr. Glagoljski natpisi.

S obzirom da se u repozitoriju DiZbi.HAZU nalazi veliki broj digitalne građe, dopuštenje za korištenje (licencije) trenutno nije navedeno uz svaku jedinicu. Ukoliko se ukaže potreba za određenim informacijama o uvjetima korištenja takve građe molimo poslati upit na dizbi@hazu.hr. Također, bilo koji upit koji se odnosi na način korištenja digitalnog sadržaja potrebno je uputiti na adresu dizbi@hazu.hr. Prilikom korištenja sadržaja s mrežnog mjesta Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, moraju se navesti svi podaci o autoru, djelu i izvoru preuzetog sadržaja, uz naznaku "(c) Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, DiZbi.HAZU, 2018". Sa svojim zahtjevima, prijedlozima i eventualnim primjedbama na objavljeni sadržaj, molimo da nas kontaktirate na adresi dizbi@hazu.hr.

Europeana – izjave o autorskim pravima http://pro.europeana.eu/page/available-rights-statements

Oznaka za Slobodno djelo (PDM) = The Public Domain Mark (PDM)

Oznaka za slobodno djelo dodjeljuje se digitalnom objektu koji više nije zaštićen autorskim pravom. Objekte koji su označeni kao slobodno djelo mogu koristiti svi bez ikakvih ograničenja. URL: http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/

Bez autorskog prava – ponovno korištenje samo nekomercijalno - No Copyright – non-commercial re-use only (NoC-NC) Oznaka Bez autorskog prava – ponovno korištenje samo nekomercijalno dodjeljuje se digitalnim objektima koji predstavljaju slobodno djelo, a digitalizirani su u sklopu javno-privatnog partnerstva, gdje je sporazumno ugovoreno ograničeno komercijalno korištenje na određeni vremenski period. URL: http://rightsstatements.org/vocab/NoC-NC/1.0/

Bez autorskog prava – ostala pravna ograničenja (NoC-OKLR) = No Copyright – Other Known Legal Restriction (NoC-OKLR)

Oznaka Bez autorskog prava – ostala pravna ograničenja stoji za korištenje kod digitalnih objekata koji predstavljaju slobodno djelo, a imaju poznata pravna ograničenja (a nije autorsko pravo) koja sprečavaju besplatno i slobodno ponovno korištenje. URL: http://rightsstatements.org/vocab/NoC-OKLR/1.0/

Zaštićeno autorskim pravom (InC) - In Copyright (InC)

Oznaka Zaštićeno autorskim pravom stoji za korištenje kod digitalnih objekata koji su zaštićeni autorskim pravom, a slobodno su dostupni na mreži te se za svako ponovno korištenje mora tražiti dozvola nositelja autorskog prava. URL: http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/

Zaštićeno autorskim pravom – slobodno korištenje u obrazovanju (InC-EDU) = In Copyright – Educational Use Permitted (InC-EDU)

Oznaka Zaštićeno autorskim pravom – slobodno korištenje u obrazovanju stoji za korištenje kod digitalnih objekata koji su zaštićeni autorskim pravom, a slobodno su dostupni na mreži, pri čemu je nositelj autorskog prava dozvolio ponovno korištenje samo u obrazovne svrhe. URL: http://rightsstatements.org/vocab/InC-EDU/1.0/

Zaštićeno autorskim pravom – EU Djela siročad Work (InC-EU-OW) = In Copyright – EU Orphan Work (InC-EU-OW)

Oznaka Zaštićeno autorskim pravom – EU Djela siročad stoji za korištenje kod digitalnih objekata koji su označeni kao djela siročad u zemlji prvog izdanja te u skladu sa zahtjevima nacionalnog zakonodavstva koja provode Direktivu 2012/28/EU Europskog parlamenta i Vijeća Europe o određenim dozvoljenim korištenjima djela siročadi. URL: http://rightsstatements.org/vocab/InC-OW-EU/1.0/

Autorsko pravo nije vrednovano (CNE) = Copyright Not Evaluated (CNE)

Oznaka Autorsko pravo nije vrednovano stoji za korištenje kod digitalnih objekata gdje autorskopravni status još nije vrednovan/procijenjen. URL: http://rightsstatements.org/vocab/CNE/1.0/

The Creative Commons CC0 1.0 Univerzalna namjena slobodnog djela (CC0) = The Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0)

CC0 se koristi za ustupanje svih prava nad digitalnim objektom. Primjenom ove licence ustupa se čitav sadržaj, a objekte mogu koristiti svi i bez ikakvog ograničenja. URL: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Creative Commons - Imenovanje (CC BY) = Creative Commons - Attribution (CC BY)

Ova licenca dopušta drugima da distribuiraju, remiksiraju, mijenjaju i prerađuju Vaše djelo, čak i u komercijalne svrhe, dokle god Vas navode kao autora izvornog djela. To je najotvorenija licenca koju nudimo. Preporučamo je za maksimalnu diseminaciju i daljnje korištenje licenciranih materijala. URL: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Creative Commons - Imenovanje - Dijeli pod istim uvjetima (CC BY-SA) = Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA)

Ova licenca dopušta drugima da remiksiraju, mijenjaju i prerađuju Vaše djelo, čak i u komercijalne svrhe, dokle god Vas navode kao autora i licenciraju nova djela bazirana na Vašem pod istim uvjetima. Ova licenca se često uspoređuje s "copyleft" licencama slobodnog softvera i softvera otvorena koda. Sva nova djela bazirana na Vašem imat će istu licencu, tako da će sve daljnje prerade također dopuštati komercijalno korištenje. To je licenca koju koristi Wikipedija, tako da je posebno preporučamo za materijale koji bi mogli imati koristi od uklapanja sa sadržajima s Wikipedije ili slično licenciranih projekata. URL: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Creative Commons - Imenovanje - Bez prerada (CC BY-ND) = Creative Commons - Attribution, No Derivatives (CC BY-ND)

Ova licenca dopušta redistribuiranje, komercijalno i nekomercijalno, dokle god se djelo distribuira cjelovito i u neizmijenjenom obliku, uz isticanje Vašeg autorstva. URL: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/

Creative Commons - Imenovanje-Nekomercijalno (CC BY-NC) = Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (CC BY-NC) Ova licenca dopušta drugima da remiksiraju, mijenjaju i prerađuju Vaše djelo u nekomercijalne svrhe. Iako njihova nova djela bazirana na Vašem moraju Vas navesti kao autora i biti nekomercijalna, ona pritom ne moraju biti licencirana pod istim uvjetima. URL: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Creative Commons - Imenovanje – Nekomercijalno - Dijeli pod istim uvjetima (CC BY-NC-SA) = Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (CC BY-NC-SA)

Ova licenca dopušta drugima da remiksiraju, mijenjaju i prerađuju Vaše djelo u nekomercijalne svrhe, pod uvjetom da Vas navedu kao autora izvornog djela i licenciraju svoja djela nastala na bazi Vašeg pod istim uvjetima. URL: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Creative Commons - Imenovanje – Nekomercijalno - Bez prerada (CC BY-NC-ND) = Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivatives (BY-NC-ND)

Ovo je najrestriktivnija od naših šest osnovnih licenci – dopušta drugima da preuzmu Vaše djelo i da ga dijele s drugima pod uvjetom da Vas navedu kao autora, ali ga ne smiju mijenjati ili koristiti u komercijalne svrhe. URL: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/