lorem ipsum

  

Rad


Najstariji i najopsežniji Akademijin znanstveni časopis/serija s radovima iz svih znanstvenih i umjetničkih područja i prva Akademijina publikacija uopće. Do danas je objavljeno ukupno 517 svezaka.

Taj je broj veći od broja najnovijeg sveska, jer su sredinom 20. st. objavljena dva niza Radova identične numeracije od 270. do 280. broja, unutar kojeg čak tri sveska nose isti broj 274.